Terminale thuiszorg vergoeding

Een terminale thuiszorg vergoeding kan op verschillende manieren ingevuld worden, vanuit de Wlz (wet langdurige zorg) of de Zvw (zorgverzekeringswet). Als er terminale zorg nodig is en er is al een Wlz indicatie, dan zullen de kosten voor de aanvullende zorg vergoed worden vanuit de Wlz. Is er geen Wlz indicatie, dan wordt dan wordt er gebruik gemaakt van de Zvw. 

Vergoeding vanuit de Wlz

Bij een Wlz indicatie worden de zorgkosten vergoed vanuit de Wlz. Als het gaat over palliatieve zorg dan zijn de vergoede zorgkosten afhankelijk van de indicatie die is gesteld. Zodra er een terminaal verklaring is, kan de zorg in overleg met de desbetreffende zorginstelling worden afgestemd. 

Bij een Wlz betaalt u altijd een eigen bijdrage aan het CAK. De eigen bijdrage staat los van uw zorgverzekering. De eigen bijdrage wordt dan ook niet hoger als de zorgbehoefte dat wel wordt. De zorgt wordt volledig vergoed als de zorg te verantwoorden is richting het zorgkantoor. Is er extra zorg gewenst waar geen indicatie voor afgegeven kan worden, dan zijn deze kosten voor eigen rekening. Hierbij wordt er gekeken naar noodzakelijke zorg en niet noodzakelijke zorg. 

  • Noodzakelijke zorg: zorg die noodzakelijk is en verantwoord kan worden binnen de indicatie die er ligt.

  • Niet Noodzakelijke zorg: zorg die niet binnen de indicatie past en die niet geheel verantwoord kan worden.

Voor het stellen van een indicatie komt er altijd een indicerend verpleegkundige thuis. Tijdens dit huisbezoek wordt de situatie in kaart gebracht. Aan de hand van dit bezoek wordt er een zorgplan met bijkomende acties en een indicatie opgesteld.

Vergoeding vanuit de Zvw

Als er geen Wlz indicatie is dan wordt terminale zorg bijna altijd vergoed vanuit de Zvw (Ziektekostenverzekering). Hierbij wordt er gekeken naar de zorgverzekering. Het is dus afhankelijk welke zorgverzekering en welke polis je hebt voor de mogelijkheden van zorg. Een huisbezoek is ook bij de Zvw verplicht om een indicatie te stellen. Wanneer de zorg is opgestart moet de indicatie binnen 5 werkdagen opgestuurd zijn naar de zorgverzekeraar. Als er spoed is kan het dus zijn dat de zorg wordt opgestart voordat de indicatie rond is. Het is dan nog afhankelijk van de zorgverzekering wat er vergoed gaat worden, en wat dan de daadwerkelijke kosten zijn.

Vergoeding Terminale Zorg

Polis

Bij het afsluiten van een zorgverzekering kunt u kiezen uit een restitutiepolis of een naturapolis. 

  1. Bij een restitutiepolis kunt u overal zorg afnemen. Ook bij partijen waarbij uw zorgkantoor geen contract mee heeft. U betaalt dan geen eigen bijdrage, tenzij de geïndiceerde zorg gedeeltelijk niet vergoed wordt.
  2. Bij een naturapolis betaalt u standaard een eigen bijdrage als de zorg wordt afgenomen bij een partij die bij uw regiokantoor geen contract heeft. Iedere regio heeft een eigen zorgkantoor en staat los van de verzekeringmaatschappij.

Direct zorg van Standby Zorg met een Zvw

Wanneer u nu zorg wilt van Standby Zorg via een Zvw gaat dat via bepaalde stappen om de vergoeding aan te vragen:

  1. Wat is de verzekeraar en polis (is er een restitutiepolis of niet)

  2. De indicerend verpleegkundige komt langs en stelt een indicatie. Maak kennis met onze verpleegkundige...

  3. Na overleg kunnen we de zorg opstarten onder voorbehoud

  4. De indicatie wordt opgestuurd naar de zorgverzekeraar

  5. De definitieve kosten worden bepaald door de zorgverzekeraar Dit wordt door uw zorgverzekering per post of mail gecommuniceerd

  6. Er komt een definitieve vergoeding uit

Veelgestelde vragen

Wat is een Zorgkantoor? chevron-down

Heeft u een Wlz-indicatie? Dan helpt het zorgkantoor u bij het vinden van passende zorg. Het kijkt samen met u welke Wlz-zorg het best aansluit bij uw wensen, gewoonten en zorgbehoeften. Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg bij u in de regio en kent dus de zorgaanbieders bij u in de buurt. Dit zijn bijvoorbeeld verpleeghuizen, maar ook thuiszorgorganisaties zoals wij, Standby Zorg.

Er zijn verschillende zorgkantoren in Nederland. Waar u woont, bepaalt welk zorgkantoor uw zorg regelt. Aan de hand van uw postcode kunt u hier zoeken bij welk zorgkantoor u terecht kunt.

Wat is het CAK? chevron-down

Iedereen die zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt, betaalt naast de maandelijkse zorgpremie een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stelt ook de hoogte van de eigen bijdrage vast. Dit gebeurt op basis van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw indicatie. De Wlz kent twee soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. Wanneer u zorg thuis ontvangt, geldt altijd een lage eigen bijdrage. U kunt uw eigen bijdrage berekenen met behulp van de rekentool op de website van het CAK.

Telefoon Roze

Terminale zorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Laat u terug bellen