Kosten van thuiszorg

Wanneer u zorg nodig heeft, is het ook belangrijk om een goed beeld te hebben van de kosten die hierbij komen kijken. Moet u dit zelf betalen of kan het vergoed worden door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar? Op deze pagina leggen wij uit hoe thuiszorg via Standby Zorg vergoed kan worden en wat hierbij komt kijken. Wij zijn gespecialiseerd in de verschillende financieringsstromen en werken samen met alle zorgverzekeraars en zorgkantoren. Onze afdeling Zorgadvies ondersteunt u graag in het kiezen van de juiste wet voor de vergoeding van uw thuiszorg. Er kan vaak meer dan u denkt.

Chronische thuiszorg

Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden van financiering. Er kan vaak meer dan u denkt! 

ZiN of pgb

Zodra u een indicatie heeft kunt bij elke zorgwet kiezen voor de financieringsvorm Zorg in Natura (ZiN) of een Persoonsgebonden budget (pgb) kiezen. Bij een pgb ontvangt u een budget waarmee u zelf de zorg inkoopt. Bij Zorg in Natura neemt u de zorg direct af bij de instelling waar uw zorgverzekering of gemeente een contract mee heeft. 

Vergoeding via de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Iedereen in Nederland is wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Hiervoor betaalt u maandelijks (of jaarlijks) een bedrag. Wanneer u vervolgens zorg nodig heeft, kan dit vergoed worden vanuit de zorgverzekering. Afhankelijk van de indicatie die u heeft gekregen, kan thuiszorg vergoed worden door de zorgverzekeraar. 

Als u een zorgverzekering kiest heeft u de keuze uit verschillende polissen, namelijk een naturapolis en een restitutiepolis. Als u kiest voor een naturapolis wordt alleen de zorg vergoedt via gecontracteerde zorgverleners. Bij een restitutiepolis wordt er ook de zorg vergoed van niet-gecontracteerde zorgverleners. Daarnaast wordt er ook vaak een combinatiepolis geboden, wat een combinatie is van deze polissen. 

Veelgestelde vragen over Zvw

Hoe wordt de financiering geregeld bij een Zvw indicatie? chevron-down

Voor de zorg vanuit de Zwv kan er gekozen worden voor Zorg in Natura (ZiN) of een persoonsgebonden budget (pgb). Kiest u voor een pgb, dan kunt u zelf kiezen waar u de zorg regelt. Maakt u de keuze voor ZiN dan neemt u zorg af bij een aanbieder die een contract heeft met de zorgverzekering. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Wat is een Zvw indicatie? chevron-down

De zorg vanuit de Zvw wordt geregeld door de zorgverzekeraar. Hier valt de standaardzorg zoals de huisarts, ziekenhuis en apotheek onder. Ook thuiszorg en medische behandelingen vallen onder de Zorgverzekeringswet

Hoe vraag ik een Zvw indicatie aan? chevron-down

Als verpleging of verzorging in huis nodig is vanwege ziekte of een lichamelijke beperking kan de verzekerde zelf contact opnemen met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder doet dan een aanvraag bij de zorgverzekering. Met deze aanvraag wordt toegelicht waarom u zorg nodig hebt en welk zorg dat betreft. 

Vergoeding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die voor een lange periode zorg nodig hebben. Zij hebben voor een onbepaalde tijd 24 uur zorg of toezicht nodig in de nabije omgeving. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ouderen met dementie, ernstig chronisch zieken of mensen met een lichamelijke beperking door bijvoorbeeld hersenletsel. Om gebruik te kunnen maken van de Wlz is er een Wlz-indicatie nodig. Afhankelijk van de indicatie kan er besloten worden dat het vrijgegeven budget kan worden ingezet voor thuiszorg.

Veelgestelde vragen over Wlz

Hoe wordt de financiering geregeld bij een Wlz indicatie? chevron-down

Als de Wlz indicatie is toegekend kunt u kiezen voor twee financieringsvormen: Zorg in Natura (ZiN) of een persoonsgebonden budget (pgb). Als u kiest voor een pgb kunt u zelf kiezen waar u de zorg afneemt zoals bij Standby Zorg. Kiest u voor ZiN dan neemt u zorg bij de aanbieder waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft. In veel gevallen kunt u ook dan de zorg bij ons afnemen. Wij informeren u hier graag over.

Wat is een Wlz indicatie? chevron-down

Een Wlz indicatie is een zorgindicatie voor de Wet langdurige zorg. De Wlz indicatie is er voor mensen die een langdurige en intensieve zorgvraag hebben. U kunt een Wlz indicatie kunt aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft blijvend zorg nodig
  • U heeft 24 uur per dag zorg nodig, of deze dient in de nabijheid te zijn
  • U voldoet aan één van de 6 grondslagen

Als de Wlz indicatie is toegekend kunt u verschillende soorten zorg ontvangen, zoals thuiszorg, het verblijf in een zorginstelling of geestelijke gezondheidszorg.

Hoe vraag ik een Wlz indicatie aan? chevron-down

De Wlz indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U vult dan een vragenlijst in, dit kan digitaal of per post. Deze aanvraag wordt dan beoordeeld door het CIZ en binnen 6 weken ontvangt u een antwoord. 

Vergoeding middels de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Als hier hulp voor nodig is kan er aanspraak gemaakt worden op de Wmo voor ondersteuning thuis. De gemeente waarin u woont is verantwoordelijk voor de Wmo. Om aanspraak te maken op de Wmo heeft u een indicatie nodig. Deze vraagt u aan de bij de gemeente.

Veelgestelde vragen over Wmo

Hoe wordt de financiering geregeld bij een Wmo indicatie? chevron-down

Met een Wmo indicatie kunt u ook zorg van Standby Zorg ontvangen als u kiest voor een pgb. Met dit persoonsgebonden budget kunt u zelf kiezen voor een zorgaanbieder.

Wat is een Wmo indicatie? chevron-down

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. De hulp wordt geregeld door de gemeente en zorgt voor ondersteuning thuis. Dit kan begeleiding zijn, huishoudelijke hulp of een ondersteuning van de mantelzorger. 

Hoe vraag ik een Wmo indicatie aan? chevron-down

De Wmo indicatie vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. De gemeente heeft een Wmo-loket, zij ondersteunen u bij de aanvraag van de indicatie. Het aanvragen van een indicatie kan per gemeente anders zijn. De gemeente helpt u met het aanvragen de indicatie, ook wordt er gratis cliëntondersteuning aangeboden door de gemeente.

Route Roze

Vragen over financiering?

Wij kijken graag met u mee en begeleiden u naar de optimale vergoeding. Bel ons op 088 - 018 02 00 of laat u terugbellen.

Laat u terugbellen