Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is er voor mensen met een langdurige en intensieve zorgvraag. Via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan er een Wlz-indicatie worden aangevraagd. Het CIZ gaat dan aan de hand van enkele voorwaarden kijken of u in aanmerking komt om Wlz-zorg te mogen ontvangen.

Wlz voorwaarden

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen? chevron-down

 • u heeft blijvend zorg nodig
 • u heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig
 • u voldoet aan een van de 6 grondslagen

Zodra een Wlz-indicatie toegekend wordt is deze levenslang geldig en kunt u geen zorg ontvangen vanuit andere zorgwetten.

Wat zijn de 6 Wlz grondslagen? chevron-down

Om een Wlz indicatie te krijgen moet u voldoen aan één van de 6 grondslagen. Met een grondslag wordt de formele reden bedoeld waarom de Wlz indicatie wordt toegewezen. Deze aandoening leidt ertoe dat er een blijvende behoefte is aan 24 uur zorg per zorg in de nabijheid of als permanent toezicht.

 • somatische (lichamelijke) ziekte
 • psychogeriatrische aandoening (zoals dementie)
 • verstandelijke beperking
 • lichamelijke beperking
 • zintuiglijke beperking (blindheid, slechtziendheid, doofheid of slechthorendheid)
 • psychische aandoening/diagnose

Zorg vanuit Wlz

Vanuit de Wet langdurige zorg zijn verschillende vormen van zorg mogelijk, deze zijn afhankelijk van de situatie:

 1. schoonmaak / huishoudelijke hulp
 2. persoonlijke verzorging
 3. begeleiding
 4. verpleging, zoals wondverzorging of stomazorg
 5. behandeling, bijvoorbeeld om vaardigheden te leren of behouden
 6. hulpmiddelen en voorzieningen
 7. vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling
 8. logeeropvang
 9. geestelijke gezondheidszorg (wanneer u blijvend intensieve psychische zorg nodig heeft)

Wat als de Wlz indicatie niet wordt toegekend?

Een Wlz indicatie wordt niet altijd toegewezen, ook niet als u veel zorg nodig heeft. Dit kan verschillende redenen hebben. Is de Wlz indicatie niet toegekend, maar heeft u wel behoefte aan zorg? Dan kan Standby Zorg bijvoorbeeld ook zorg vanuit de Zvw, Wmo of particuliere thuiszorg aanbieden. Wij kijken graag met u mee wat de mogelijkheden zijn.

Waarom wordt mijn Wlz indicatie niet toegekend? chevron-down

Als de Wlz indicatie niet wordt toegekend kan dit de volgende redenen hebben: 

 • U kunt zelf zeggen wanneer u hulp nodig heeft.
 • U kunt deze hulp zelf oproepen door bijv. een knop.
 • U kunt even wachten op de opgeroepen hulp, zonder dat er ernstige problemen ontstaan.
 • U heeft niet uw hele leven lang zorg in de buurt nodig.
 • Uw zorgverleners kunnen nog niet zeggen of u uw hele leven hulp nodig heeft.

Eigen bijdrage

Voor de Wet langdurige zorg moet een eigen bijdrage betaald worden aan het Centraal administratie kantoor (CAK). Die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen/spaargeld en woonsituatie. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Informatie over de eigen bijdrage in de Wlz kunt u vinden op de website van het CAK.

Financiering bij Wet langdurige zorg

Bij de Wet langdurige zorg zijn er verschillende manieren om deze zorg te ontvangen. Dit is onder andere mogelijk door een Persoonsgebonden budget (pgb) of door Zorg in Natura (ZiN). Bij een pgb ontvangt u een budget waarmee u zelf de zorg inkoopt. Bij Zorg in Natura neemt u de zorg direct af bij de instelling waar u de zorg ontvangt.

Telefoon Roze

Thuiszorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Laat u terug bellen