Niet tevreden?

We streven er naar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij Standby en dat u positief bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor u en voor ons. Een klacht zien wij bij Standby dan ook liever als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, dan kunt u via ons digitaal klachtenformulier een klacht indienen. Het formulier vindt u hieronder. Mocht u liever een papieren versie van het klachtenformulier ontvangen, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. U ontvangt een ontvangstbevestiging, waarna uw klacht door onze klachtenbehandelaar in behandeling wordt genomen.

De klachtenbehandelaar zal samen met u en de betreffende persoon en/of de leidinggevende de klacht bespreken. Een gesprek kan vaak al veel oplossen.

Klachtenprocedure

Om te zorgen dat uw klacht zo goed mogelijk behandeld wordt heeft Standby een klachtenprocedure opgesteld. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij dit op zullen pakken. U kunt een exemplaar van de klachtenprocedure hieronder downloaden of telefonisch bij ons opvragen.