Zorgwetten

Wat is het verschil tussen een restitutie- en een naturapolis? chevron-down

Met een naturapolis bent u gebonden aan bepaalde ziekenhuizen en zorgverleners waar uw zorgverzekeraar afspraken mee heeft. Bij een restitutiepolis betaalt u vaak iets meer maar mag u wel zelf de arts en/of andere zorgverleners kiezen en ontvangt u de gehele vergoeding.

Wat is Respijtzorg? chevron-down

Respijtzorg biedt de mantelzorger de mogelijkheid om zijn/haar taken tijdelijk over te nemen.. Zo kan de mantelzorger even op adem komen.

Wat zijn de kosten van thuiszorg? chevron-down

Tijdens het eerste telefoongesprek nemen wij de financiële kant met u door en begeleiden wij u naar de optimale vergoeding. Standby Zorg werkt met alle zorgverzekeraars samen. Wij adviseren en ondersteunen u bij uw indicatie en zorgplan. Er kan meer dan u denkt!

Instanties

Wat is NZa? chevron-down

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert of zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en het CAK zich aan de wet- en regelgeving houden. Denk hierbij aan het juist declareren en administreren van zorg, maar ook het volledig en passend informeren van cliënten. Daarnaast bepaalt het NZa wat zorgaanbieders in rekening mogen brengen en wat deze zorg (maximaal) mag kosten. Zo waken zij ervoor dat de zorg voor iedereen in Nederland betaalbaar, beschikbaar en van goede kwaliteit blijft.

Wat is het CAK? chevron-down

Iedereen die zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt, betaalt naast de maandelijkse zorgpremie een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stelt ook de hoogte van de eigen bijdrage vast. Dit gebeurt op basis van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw indicatie. De Wlz kent twee soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. Wanneer u zorg thuis ontvangt, geldt altijd een lage eigen bijdrage. U kunt uw eigen bijdrage berekenen met behulp van de rekentool op de website van het CAK.

Wat is het SVB? chevron-down

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de volksverzekeringen in Nederland uit. Dit zijn verschillende wetten en regelingen op het gebied van sociale zekerheid. Hier vallen onder andere de Wet langdurige zorg (Wlz) en het persoonsgebonden budget (pgb) onder. Komt u in aanmerking voor een sociale verzekering? Dan kan de SVB u daarbij helpen. De SVB zorgt dat u de juiste informatie krijgt en het bedrag waar u recht op heeft op tijd aan u wordt uitbetaald.

Wat is een Zorgkantoor? chevron-down

Heeft u een Wlz-indicatie? Dan helpt het zorgkantoor u bij het vinden van passende zorg. Het kijkt samen met u welke Wlz-zorg het best aansluit bij uw wensen, gewoonten en zorgbehoeften. Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg bij u in de regio en kent dus de zorgaanbieders bij u in de buurt. Dit zijn bijvoorbeeld verpleeghuizen, maar ook thuiszorgorganisaties zoals wij, Standby Zorg.

Er zijn verschillende zorgkantoren in Nederland. Waar u woont, bepaalt welk zorgkantoor uw zorg regelt. Aan de hand van uw postcode kunt u hier zoeken bij welk zorgkantoor u terecht kunt.

Hoe vraag ik een CIZ indicatie aan? chevron-down

Een CIZ indicatie kunt u digitaal of per post aanvragen via de website van CIZ. Hier vindt u een aanvraagformulier die u volledig dient in te vullen. In dit formulier vult u de medische gegevens in over uw situatie zoals een diagnose. Na het indienen van dit formulier ontvangt u binnen 6 weken een besluit. Dit besluit wordt mondeling aan u toegelicht. Na akkoord wordt dit besluit doorgestuurd naar het Zorgkantoor. Zij helpen u om te kijken hoe u de zorg wilt ontvangen.

Wat is het CIZ? chevron-down

De CIZ is het Centrum Indicatiestelling Zorg, zij beoordelen of u in aanmerking komt voor een CIZ indicatie bij langdurige intensieve zorg. Dit is een besluit waarin staat dat u recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft altijd een indicatiebesluit van het CIZ nodig om langdurige zorg vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar.

Werkwijze

In welke regio is Standby Zorg actief? chevron-down

Standby Zorg kan in principe zorg door heel Nederland leveren. Het is wel afhankelijk van de zorgvraag en welk type zorg er nodig is. In de meeste gevallen kunnen we zorg in alle regio's aanbieden. 

Kan ik route zorg bij Standby Zorg afnemen? chevron-down

Nee, wij rijden geen route zorg. 

Levert Standby Zorg ook particuliere thuiszorg? chevron-down

Jazeker! Veel mensen denken dat particuliere thuiszorg altijd inhoudt dat het uit eigen zak betaald moet worden. Maar particuliere thuiszorg heeft u zelf de regie over bijvoorbeeld de duur van de zorgmomenten, wanneer deze worden ingepland en wie er voor u zorgt. Zorg op maat maximaal vergoed door uw zorgverzekering. Wij kijken graag met u mee hoe wij dit zo passend mogelijk voor u kunnen maken?

Waarom onze zorg anders is dan bij de andere thuiszorg? chevron-down

Wij helpen u niet alleen bij de persoonlijke verzorging maar ondersteunen ook bij de dagelijkse taken; zoals de wasmachine aanzetten, het ontbijt maken, samen boodschappen doen en de oude bloemen uit de vaas halen. Natuurlijk is er altijd tijd om met elkaar koffie te drinken en de dag door te nemen.

Wat voor zorg kan ik krijgen bij Standby Zorg? chevron-down

Van dementiezorg tot terminale zorg. Bij Standby Zorg is alles mogelijk van wel 3 uur aangesloten tot 24 uur per dag.  Een ander groot voordeel: u behoudt de regie over de zorg. Bekijk hier ons complete aanbod.

De werkwijze als ik snel zorg nodig heb? chevron-down

Ieder mens is uniek en anders, daarom is zorg maatwerk. Via een vrijblijvend telefoongesprek met één van onze medewerkers van Zorgadvies gaan wij samen met u kijken waar de wensen en behoeftes liggen. Aan de hand van dit gesprek communiceren wij met alle betrokken partijen om dit mogelijk te maken. Denk hierbij aan uw zorgverzekeraar, behandelend arts, huisarts en medisch hulpmiddelen. Binnen 24 uur kunnen wij ons zorgteam met alle benodigdheden bij u klaar hebben staan. We staan voor een veilig thuis!

Wat biedt Standby Zorg? chevron-down

Standby Zorg is dé specialist in terminale en dementiezorg. Met al ruim 23 jaar ervaring zijn wij een thuiszorg organisatie die net even anders is dan de reguliere thuiszorg. Waar de reguliere thuiszorg veelal routes rijdt en korte zorgmomenten levert komt Standby Zorg vanaf 3 aaneengesloten uren tot wel 24 uur. Wij bieden dit aan als blokzorg, denk hierbij aan enkele uren per dag, eens per week. Maar uiteraard ook meerdere keren per week of bijvoorbeeld drie keer per dag. Daarnaast bieden we nachtzorg en 24-uurszorg. Deze zorg passen wij aan uw wensen en behoeftes. Ook begeleiden we u door deze onbekende fase met een advies op maat. Standby Zorg werkt met gespecialiseerde zorgverleners die uw dagelijkse routine kennen en weten wat bij u past. Zodat u uzelf kan blijven.

Wat is de werkwijze van Standby Zorg? chevron-down

Ieder mens is uniek en anders, daarom is zorg maatwerk. Via een vrijblijvend telefoongesprek met één van onze medewerkers van Zorgadvies gaan wij samen met u kijken waar de behoefte ligt maar zeker zo belangrijk wat de wensen zijn. Naar aanleiding van dit gesprek gaat Standby Zorg op zoek naar een passend team. Zij worden voor u een herkenbaar gezicht en onderdeel van uw dagelijkse routine. Zodat u uzelf kan blijven!

Zorgverzekeringsweg (Zvw)

Is er een eigen bijdage bij een Zvw-pgb? chevron-down

De zorg via de zorgverzekeringswet valt binnen het basispakket. Dit betekent dat hier ook een eigen risico geldt. Dit eigen risico van €385 betaalt u dus eerst zelf, daarnaast kan de zorg vergoed worden via een pgb.

Wat zijn de voorwaarden voor een pgb via Zwv? chevron-down


Om in aanmerking te komen voor een Zvw-pgb zijn er een aantal voorwaarden waar u aan dient te voldoen:

 • De indicatie mag niet ouder zijn dan 3 maanden
 • De zorgvraag is langer dan een jaar
 • U bent zelf, of met hulp van een ander, in staat om de administratie bij te houden en de pgb te beheren
 • U bent zelf, of met hulp van een ander, in staat om goede zorg te regelen
 • U bent zelf, of met hulp van een ander, in staat om de zorgverleners aan te sturen
 • U moet aan kunnen geven waarom u de keuze maakt voor een pgb.

Standby Zorg kijkt graag samen met u naar bovenstaande punten. We geven u advies en kijken waar we u kunnen ondersteunen.

Wat is een aanvullende verzekering? chevron-down

Een aanvullende verzekering dekt (een deel) de zorg die niet in het basispakket zit. Bijvoorbeeld extra vergoeding voor een behandeling bij de tandarts. De zorgverzekeraar bepaalt de voorwaarden en vergoedingen. Dit betekent dat deze aanvullende verzekering bij elke zorgverzekeraar anders kan zijn. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het basispakket? chevron-down

 • De basisverzekering is verplicht als u woont of werkt in Nederland. Ook voor kinderen.
 • Het basispakket is voor iedereen gelijk.
 • Het basispakket is bepaald door de overheid. De inhoud kan jaarlijks veranderen. De overheid stelt ook de hoogte van het eigen risico en de hoogte van de zorgtoeslag vast. Voor bepaalde zorg geldt geen eigen risico, zoals huisartsenzorg of verloskundige zorg. De overheid bepaalt ook voor welke zorg u een eigen bijdrage moet betalen. Dit staat helemaal los van het eigen risico.
 • Een zorgverzekeraar moet u accepteren voor het basispakket.
 • De premie van een polis is voor iedereen gelijk. Iedereen met dezelfde polis betaalt dus hetzelfde, ongeacht leeftijd of gezondheid.
 • Zorgverzekeraars hebben zorgplicht. Zij moeten zorgen dat iedereen op tijd en binnen redelijke afstand de zorg krijgt die nodig is.

Wat is een naturapolis? chevron-down

Bij deze polis gaat u naar een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraar een contract heeft. De rekening wordt dan door de zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgaanbieder betaald.

Wat is een restitutiepolis? chevron-down

Bij deze polis kan u zelf kiezen naar welke zorgaanbieder u gaat. Als de zorgaanbieder geen contract heeft met de zorgverzekering kunnen er in de polis voorwaarden worden opgenomen waaraan de zorgaanbieder moet voldoen. Als u de zorg heeft afgenomen dient u veelal eerst zelf de rekening van de zorgaanbieder te betalen. Deze rekening kan dan vervolgens worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Zij vergoeden dan de kosten of een deel daarvan.

Wat is een combinatiepolis? chevron-down

Deze polis is een combinatie van van natura- en restitutiepolis. Zorgverzekeraars bieden hierin verschillende mogelijkheden. Dit is per zorgverzekering anders.

Hoe wordt de financiering geregeld bij een Zvw indicatie? chevron-down

Voor de zorg vanuit de Zwv kan er gekozen worden voor Zorg in Natura (ZiN) of een persoonsgebonden budget (pgb). Kiest u voor een pgb, dan kunt u zelf kiezen waar u de zorg regelt. Maakt u de keuze voor ZiN  dan neemt u zorg af bij een de aanbieders die een contract hebben met de zorgverzekering. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Hoe vraag ik een Zvw indicatie aan? chevron-down

Als verpleging of verzorging in huis nodig is vanwege ziekte of een lichamelijke beperking kan de verzekerde zelf contact opnemen met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder doet dan een aanvraag bij de zorgverzekering. Met deze aanvraag wordt toegelicht waarom u zorg nodig hebt en welk zorg dat betreft. 

Wat is een Zvw indicatie? chevron-down

De zorg vanuit de Zvw wordt geregeld door de zorgverzekeraar. Hier valt de standaardzorg zoals de huisarts, ziekenhuis en apotheek onder. Ook thuiszorg en medische behandelingen vallen onder de Zorgverzekeringswet. Lees meer...

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Hoe wordt de financiering geregeld bij een Wmo indicatie? chevron-down

Met een Wmo indicatie kunt u ook zorg van Standby Zorg ontvangen als u kiest voor een pgb. Met dit persoonsgebonden budget kunt u zelf kiezen voor een zorgaanbieder.

Hoe vraag ik een Wmo indicatie aan? chevron-down

De Wmo indicatie vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. De gemeente heeft een Wmo-loket, zij ondersteunen u bij de aanvraag van de indicatie. Het aanvragen van een indicatie kan per gemeente anders zijn.

Wat is een Wmo indicatie? chevron-down

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. De hulp wordt geregeld door de gemeente en zorgt voor ondersteuning thuis. Dit kan begeleiding zijn, huishoudelijke hulp of een ondersteuning van de mantelzorger. Lees meer...

Wet langdurige zorg (Wlz)

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen? chevron-down

 1. u heeft blijvend zorg nodig
 2. u heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig
 3. u voldoet aan een van de 6 grondslagen

Zodra een Wlz-indicatie toegekend wordt is deze levenslang geldig en kunt u geen zorg ontvangen vanuit andere zorgwetten.

Hoe wordt de financiering geregeld bij een Wlz indicatie? chevron-down

Als de Wlz indicatie is toegekend kunt u kiezen voor twee financieringsvormen: Zorg in Natura (ZiN) of een persoonsgebonden budget (pgb). Als u kiest voor een pgb kunt u zelf kiezen waar u de zorg afneemt zoals bij Standby Zorg. Kiest u voor ZiN dan neemt u zorg bij de aanbieder waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft. In veel gevallen kunt u ook deze zorg afnemen bij ons. Wij informeren u hier graag over.

Hoe vraag ik een Wlz indicatie aan? chevron-down

De Wlz indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U vult dan een vragenlijst in, dit kan digitaal of per post. Deze aanvraag wordt dan beoordeeld door het CIZ en binnen 6 weken ontvangt u een antwoord. Lees meer...

Wat is een Wlz indicatie? chevron-down

Een Wlz indicatie is een zorgindicatie voor de Wet langdurige zorg. De Wlz indicatie is er voor mensen die een langdurige en intensieve zorgvraag hebben. U kunt een Wlz indicatie kunt aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft blijvend zorg nodig
 • U heeft 24 uur per dag zorg nodig, of deze dient in de nabijheid te zijn
 • U voldoet aan één van de 6 grondslagen

Als de Wlz indicatie is toegekend kunt u verschillende soorten zorg ontvangen, zoals thuiszorg, het verblijf in een zorginstelling of geestelijke gezondheidszorg. Lees meer...

Waarom wordt mijn Wlz indicatie niet toegekend? chevron-down

Als de Wlz indicatie niet wordt toegekend kan dit de volgende redenen hebben: 

 • u kunt zelf zeggen wanneer u hulp nodig heeft
 • u kunt deze hulp zelf oproepen door bijv. een knop
 • u kunt even wachten op de opgeroepen hulp, zonder dat er ernstige problemen ontstaan.
 • u heeft niet uw hele leven lang zorg in de buurt nodig.
 • uw zorgverleners kunnen nog niet zeggen of u uw hele leven hulp nodig heeft.

Wat zijn de 6 Wlz grondslagen? chevron-down

Om een Wlz indicatie te krijgen moet u voldoen aan één van de 6 grondslagen. Met een grondslag wordt de formele reden bedoeld waarom de Wlz indicatie wordt toegewezen. Deze aandoening leidt ertoe dat er een blijvende behoefte is aan 24 uur zorg per zorg in de nabijheid of als permanent toezicht.

 • somatische (lichamelijke) ziekte
 • psychogeriatrische aandoening (zoals dementie)
 • verstandelijke beperking
 • lichamelijke beperking
 • zintuiglijke beperking (blindheid, slechtziendheid, doofheid of slechthorendheid)
 • psychische aandoening/diagnose
Contact roze

Thuiszorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter dan bellen wij u om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Terugbelverzoek inplannen