Wat is Parkinson?

Parkinson is een hersenziekte waarbij de zenuwcellen niet meer goed werken en versneld afsterven in een bepaald gebied. Hierdoor gaat bewegen minder goed, het kan ook tot mentale klachten leiden.

Parkinson is een progressieve ziekte, wat betekent dat de klachten in de loop van de tijd zal toenemen en uitbreiden. Dit zorgt er vaak voor dat zorg aan huis noodzakelijk wordt. Standby Zorg staat voor u klaar om de warme en persoonlijke thuiszorg bij Parkinson te bieden die u nodig heeft. 

Inhoud

 1. Oorzaak
 2. Symptomen
 3. Parkinson en dementie
 4. Behandeling
 5. Verloop van de ziekte
 6. Standby Zorg en Parkinson

Oorzaak van Parkinson

De ziekte van Parkinson wordt veroorzaakt doordat de zenuwen versneld afsterven in het hersengebied de substantia nigra, ook wel de zwarte kern genoemd. Deze zenuwen, ofwel neuronen, produceren de chemische stof dopamine. Wanneer deze neuronen afsterven, ontstaan er klachten en symptomen als gevolg van een tekort aan dopamine. De exacte oorzaak van het afsterven van deze zenuwen is nog niet bekend. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit vaak een combinatie is van een bepaalde erfelijke aanleg en invloeden van buitenaf. In 10 tot 15% van de gevallen speelt erfelijkheid een grote rol, wat wordt aangeduid als de familiaire vorm van Parkinson. Als erfelijkheid geen grote rol speelt, maar juist omgevingsfactoren zoals blootstelling aan giftige stoffen, dan wordt gesproken over een sporadische vorm.

Symptomen ziekte van Parkinson

Parkinson is een progressieve ziekte. Dit betekent dat de klachten in de loop van de tijd toenemen en uitbreiden. De specifieke klachten variëren per persoon. De ziekte van Parkinson kenmerkt zich door de langzaam toenemende verstoring van houding en beweging. Tremor (beven), een moeizame start van bewegingen, verminderd vermogen tot bewegen en spierstijfheid zijn kenmerkende symptomen. Andere symptomen zijn onder meer:

 • Onrustige bewegingen in de slaap
 • Sombere gevoelens
 • Trager bewegen (hypokinesie genoemd)
 • Zachter en monotoon praten
 • Stijve lichaamshouding
 • Schuifelend lopen

Parkinson en dementie

Parkinson is geen vorm van dementie, maar bij 35-55% van de mensen met Parkinson ontwikkelt zich ook dementie. Dit kan losstaan van de Parkinson, maar soms ook samengaan. Dit noemen we dan Parkinson dementie. De meest voorkomende vorm hiervan is Lewy Body dementie. Deze ziektes zijn zo met elkaar verweven dat het soms niet duidelijk is of de dementie er al eerder was dan de Parkinson. Om dit te onderscheiden wordt gesproken van Parkinson dementie wanneer er eerst problemen zijn met bewegen en evenwicht en minimaal een jaar later verschijnselen van dementie optreden.

Palliatieve thuiszorg vergoeding

Behandeling

Er is nog geen geneesmiddel voor de genezing van Parkinson. Er zijn wel mogelijkheden om de het leven met Parkinson wat draaglijker te maken. Zo kunnen medicijnen helpen tegen een somber gevoel. Vanwege Parkinson is er een tekort aan dopamine, een stofje dat zorgt voor verbinding tussen delen van de hersenen en ook invloed heeft op het humeur. De medicijnen kunnen dit tekort aan dopamine aanvullen. Bovendien helpt gezond eten en blijven bewegen tegen verschijnselen van Parkinson.

Verloop van de ziekte van Parkinson

Het verloop van de ziekte van Parkinson varieert sterk van persoon tot persoon. Niet iedereen met Parkinson ervaart dezelfde symptomen of dezelfde ernst ervan. Over het algemeen doorloopt de ziekte van Parkinson deze verschillende fasen:

 1. Vroeg stadium: In het beginstadium kunnen de symptomen mild zijn en mogelijk onopgemerkt blijven. Tremor (beven), bradykinesie (traagheid van beweging), stijfheid en een verminderd vermogen om evenwicht te bewaren, kunnen zich geleidelijk ontwikkelen.
 2. Middenstadium: In dit stadium nemen de symptomen toe en worden ze duidelijker merkbaar. Dagelijkse activiteiten kunnen moeilijker worden en bepaalde niet-motorische symptomen, zoals slaapstoornissen en stemmingswisselingen, kunnen ook optreden.
 3. Laat stadium: In het gevorderde stadium van de ziekte worden de symptomen ernstiger en kan de mobiliteit aanzienlijk worden beperkt. Complicaties zoals vallen en andere problemen met de motoriek kunnen vaker voorkomen.

Het is belangrijk op te merken dat de snelheid waarmee de ziekte van Parkinson vordert sterk kan variëren. Sommige mensen kunnen gedurende vele jaren een relatief stabiele toestand behouden, terwijl anderen sneller achteruitgaan. Bovendien kunnen individuele symptomen en de impact van de ziekte op het dagelijks leven sterk verschillen. In het beging kan medicatie nog wel verlichting bieden. Echter, in een later stadium hebben de hersenen steeds meer moeite om de wisselingen in dopamine door gebruik van medicatie op te vangen. Hierdoor wordt het duidelijker merkbaar wanneer de hoeveelheid medicijn in het bloed te laag is en nemen de klachten toe, wat resulteert in een 'wearing off'. Ook kan er een piek ontstaan net na het innemen van de medicijnen, waardoor er een periode van overbeweeglijkheid ontstaat, wat 'dyskinesie' wordt genoemd."

quote

Toegewijde, betrokken en deskundige mensen die verder gaan dan de gebruikelijke zorg.

Standby Zorg en Parkinson

In de beginfase van Parkinson is het waarschijnlijk nog niet direct nodig om thuiszorg in te schakelen. Naarmate de ziekte vordert, groeit echter de behoefte aan ondersteuning, vooral als er ook sprake is van dementie. Deze behoefte aan extra hulp in huis geldt niet alleen voor degene met de diagnose, maar ook voor de mantelzorger. Het is van onschatbare waarde dat de mantelzorger af en toe wat tijd voor zichzelf kan nemen. Bij Standby Zorg bieden we de mogelijkheid om vanaf 3 uur per dag thuiszorg te ontvangen, en dit kan indien nodig worden uitgebreid tot 24 uur per dag. Samen met u bekijken we wat er precies nodig is en wat vergoed wordt, zodat we u een persoonlijk advies kunnen geven dat perfect bij uw situatie past. Er kan vaak meer dan u denkt.