Alles over palliatieve thuiszorg

Wanneer u of een dierbare in de palliatieve fase komt, is het duidelijk dat iemand niet meer beter kan worden. De diagnose komt vaak zwaar binnen. Het doel om beter te worden veranderd naar de kwaliteit van het leven bewaken. Dit kan heel wat vragen met zich meebrengen. Welke zorg is er nodig? Waar moet u rekening mee houden? Hoe bereidt u zich voor op de terminale fase? Hier in onze uitgebreide kennisbank vindt u belangrijke informatie over alles betreft palliatieve zorg. We beantwoorden diverse vragen over deze onzekere periode.

Standby Zorg is de specialist in palliatieve zorg. Met onze ruime ervaring in thuiszorg kijken wij samen met u naar de wensen en behoeftes in de palliatieve fase. U bepaalt zelf hoe het zorgmoment wordt ingedeeld. Lees meer over palliatieve zorg thuis bij Standby.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is (thuis)zorg in de fase waarbij er geen genezing mogelijk meer is van een ziekte. Deze zorg is niet gericht op genezing, maar op kwaliteit van leven. Bij palliatieve zorg krijgt een cliënt ondersteuning, begeleiding en zorg waar nodig is.

Verschil tussen palliatieve zorg en terminale zorg

Het verschil tussen palliatieve zorg en terminale zorg is dat bij palliatieve zorg er niet gesproken wordt over een tijdsbestek. Deze fase kan soms weken, maanden of jaren duren. Bij terminale zorg is er een levensverwachting afgegeven van maximaal 3 maanden.

4 fasen palliatieve zorg

Wanneer er vastgesteld is dat de cliënt zich in de palliatieve fase bevindt, gaat de cliënt door een aantal fasen heen. Er zijn vier fases die iemand met een palliatieve indicatie doormaakt. De vorm en snelheid van deze fases verschillen per persoon en per situatie.

 • Ziekgerichte palliatieve zorg
 • Symptoomgerichte palliatieve zorg
 • Palliatieve zorg in de stervensfase
 • Nazorg
4 dimensies palliatieve zorg

Verschillende soorten palliatieve zorg

Bij palliatieve zorg zijn er verschillende vormen waarin zorg kan worden geleverd, maar ook waar de zorg wordt geleverd. Zo kan een cliënt ervoor kiezen om thuis zorg te ontvangen of in een zorginstelling. Een zorginstelling kan een klein wooninitiatief zijn of een hospice. Wanneer een cliënt ervoor kiest om thuis zorg te ontvangen, wordt er vervolgens op basis van wensen en behoeftes de juiste zorg ingezet.

Bij Standby Zorg weten we als geen ander hoe belangrijk het is om in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven. Wij ondersteunen en begeleiden u waar nodig, zodat u zorg kunt ontvangen daar waar u het fijnst voelt.

Type zorg en zorgblokken bij thuiszorg

Elke thuiszorg situatie is anders. Daarom is zorg maatwerk. Palliatieve thuiszorg richt zich op kwaliteit van leven. De wensen en behoeftes zijn dan ook per persoon weer anders. Er zijn uiteenlopende mogelijkheden bij palliatieve zorg. Zo kan een cliënt alleen in korte blokken zorg willen ontvangen, alleen in de nacht of juist 24-uur per dag.

Standby Zorg biedt verschillende zorgvormen aan. Zo kan een cliënt blokzorg ontvangen, waarbij een zorgverlener in korte blokken of aaneengesloten uren langskomt. Ook zijn er mogelijkheden als nachtzorg en 24-uurs zorg.

Blokzorg in palliatieve fase

Blokzorg zijn korte momenten die een cliënt zelf kan samenstellen. Vanuit de behoeftes van de cliënt kan er worden bepaald wanneer iemand ondersteuning wilt ontvangen, begeleiding of verpleging. Bij Standby Zorg zijn deze zorgmomenten vanaf 3 uur aaneengesloten tot wel 24 uur palliatieve thuiszorg per dag. Lees meer over blokzorg.

24-uurs zorg in palliatieve fase

In de meeste situaties willen cliënten graag thuis zorg ontvangen. Iemand kan dan 24-uurs zorg krijgen. Er is dan 24 uur per dag, ook in de nacht, hulp thuis aanwezig. Zo kan de cliënt in de vertrouwde omgeving blijven, ook tijdens de palliatieve fase. Lees meer over 24-uurs zorg.

Palliatieve nachtzorg

Bij nachtzorg, ook wel een waaknacht genoemd, is er een zorgverlener tijdens de nacht aanwezig. De zorgverlener biedt dan hulp tijdens nachtelijke toiletbezoeken, onrust of het toedienen van medicatie. Ook wordt hierbij de mantelzorger ondersteunt. Zo zorgen ze er samen voor dat de cliënt veilig de nacht doorkomt. Lees meer over nachtzorg.

Palliatieve sedatie

Bij palliatieve sedatie wordt opzettelijk het bewustzijn van een cliënt verlaagd. Zo heeft de cliënt meer rust en minder pijn tijdens de palliatieve fase. Er zijn een aantal richtlijnen die eerst ten sprake moeten zijn om palliatieve sedatie te kunnen toepassen. Vervolgens krijgt de cliënt medicijnen toegediend die ervoor zorgen dat iemand in slaap valt. Afhankelijk van de ernst van de klachten wordt een van deze vormen toegepast:

 • Korte sedatie
 • Continu sedatie
 • Acute sedatie

Palliatieve zorg bij ziekte

Bij sommige ziektebeelden zijn er specifieke wensen en behoeftes. Er is dan passende zorg en kennis nodig voor het desbetreffende ziektebeeld. Palliatieve zorg wordt vaak opgestart bij ziektebeelden zoals kanker of hartfalen. Vanuit daar wordt er gekeken naar de situatie, welke zorgvorm er nodig is en wat de wens is van de cliënt.

Palliatieve zorg bij hartfalen

Hartfalen is een chronische ziekte en kan niet worden genezen. Er wordt dan vaak palliatieve zorg ingeschakeld. In veel gevallen wordt de zorgvorm blokzorg toegepast. Dan ondersteunt een zorgverlener de cliënt met de dagelijkse taken zoals samen boodschappen doen, oude bloemen uit de vaas halen of eten maken. Hartfalen leidt bij de cliënt tot versnelde vermoeidheid en kortademigheid. Deze kunnen met de tijd toenemen. Standby Zorg zorgt voor een passend team, met de juiste kennis en ervaring, om de cliënt te ondersteunen tijdens de dagelijkse bezigheden. Samen met de cliënt kijken we naar de benodigdheden en beste opties voor ondersteuning en begeleiding. Lees meer over zorg bij hartfalen.

Palliatieve zorg bij kanker

Kanker betreft mensen van verschillende leeftijden en in verschillende vormen. Wanneer het ziektebeeld zich vordert en dagelijkse taken meer moeite kosten, kan er palliatieve zorg worden ingeschakeld. Iedere situatie is uniek en vergt dan ook een eigen aanpak. We zien vaak bij kanker patiënten dat de situatie in een korte tijd kan omslaan en er meer zorg nodig is. De behoefte naar palliatieve zorg of terminale zorg is er dan direct. Bij Standby Zorg kunnen we vaak al binnen 24 uur de zorg opstarten met een ervaren en passende team. Samen met de cliënt kijken we naar de wensen en behoeftes voor de zorg. Lees meer over zorg bij kanker.

Palliatieve zorg bij dementie

Bij het ziektebeeld dementie gaat een cliënt steeds verder achteruit. Dementie is ook wel een progressieve ziekte, wat betekent dat de klachten in de loop van de tijd toenemen en uitbreiden. Het is bijna onvermijdelijk dat mensen met dementie door dementie sterven. De palliatieve fase start dan ook direct op het moment wanneer de diagnose dementie is vastgesteld. Standby Zorg is de specialist in dementie zorg. Wij adviseren daarom om vroegtijdig te starten met het inzetten van zorg. Zo kan de cliënt rustig aan de nieuwe levensfase wennen. Lees meer over zorg bij dementie.

Palliatieve thuiszorg vergoeding

Palliatieve thuiszorg via Standby

Standby Zorg is de specialist in palliatieve zorg. Deze zorg richt zich op kwaliteit van leven. Wij kijken samen met u naar de wensen en behoeftes en passen daar de zorg op aan. Wij communiceren met alle betrokken partijen en hebben vaak binnen 24 uur een passend zorgteam klaar staan.

 • Een vast team van zorgverleners
 • Zorgmomenten vanaf 3 uur aaneengesloten tot 24 uur per dag
 • Afgestemd op al uw wensen en behoeftes
 • Snel beschikbaar, binnen 24 uur opgestart
 • Persoonlijke begeleiding in de zorgwereld
 • Werkzaam in heel Nederland
Telefoon Roze

Palliatieve zorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Laat u terug bellen