Wat is een zorgindicatie?

Zorg in de thuiszorg of een verpleeghuis wordt vergoed als u daar een indicatie voor heeft. Deze indicatie stelt vast welke zorg er nodig is en wat uw zorgverzekeraar of het zorgkantoor gaat vergoeden. Welke indicatie er nodig is, is afhankelijk van het ziektebeeld en waar de behoefte ligt. 

De verschillende indicaties

  1. Wlz voor langdurige en chronische zorg
  2. Zvw voor medische, paramedische behandeling en tijdelijke zorg aan huis.
  3. Wmo voor huishoudelijke hulp of dagbesteding

Wij geven u graag per indicatie een uitleg wat deze inhoudt, hoe deze aangevraagd moet worden en hoe de financiering dan geregeld wordt. We begrijpen dat een indicatie van de zorg en de financiering hiervan nieuw voor u is. Ook komen er veel instanties voorbij waarvan u nu nog geen weet heeft. Wij helpen u daarom graag met vragen over uw indicatie en de financiering. Onze collega's van de afdeling Zorgadvies kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn. Er kan vaak meer dan u denkt! 

Indicaties

Wij helpen u graag met uw indicatie. Zodat u de vergoeding krijgt voor de zorg die bij u past.

Laat u terugbellen

Wlz indicatie

Wat is een Wlz indicatie? chevron-down

Een Wlz indicatie is een zorgindicatie voor de Wet langdurige zorg. De Wlz indicatie is er voor mensen die een langdurige en intensieve zorgvraag hebben. U kunt een Wlz indicatie kunt aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft blijvend zorg nodig
  • U heeft 24 uur per dag zorg nodig, of deze dient in de nabijheid te zijn
  • U voldoet aan één van de 6 grondslagen

Als de Wlz indicatie is toegekend kunt u verschillende soorten zorg ontvangen, zoals thuiszorg, het verblijf in een zorginstelling of geestelijke gezondheidszorg.

Hoe vraag ik een Wlz indicatie aan? chevron-down

De Wlz indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U vult dan een vragenlijst in, dit kan digitaal of per post. Deze aanvraag wordt dan beoordeeld door het CIZ en binnen 6 weken ontvangt u een antwoord. 

Hoe wordt de financiering geregeld bij een Wlz indicatie? chevron-down

Als de Wlz indicatie is toegekend kunt u kiezen voor twee financieringsvormen: Zorg in Natura (ZiN) of een persoonsgebonden budget (pgb). Als u kiest voor een pgb kunt u zelf kiezen waar u de zorg afneemt zoals bij Standby Zorg. Kiest u voor ZiN dan neemt u zorg bij de aanbieder waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft. In veel gevallen kunt u ook dan de zorg bij ons afnemen. Wij informeren u hier graag over.

Zvw indicatie

Wat is een Zvw indicatie? chevron-down

De zorg vanuit de Zvw wordt geregeld door de zorgverzekeraar. Hier valt de standaardzorg zoals de huisarts, ziekenhuis en apotheek onder. Ook thuiszorg en medische behandelingen vallen onder de Zorgverzekeringswet

Hoe wordt de financiering geregeld bij een Zvw indicatie? chevron-down

Voor de zorg vanuit de Zwv kan er gekozen worden voor Zorg in Natura (ZiN) of een persoonsgebonden budget (pgb). Kiest u voor een pgb, dan kunt u zelf kiezen waar u de zorg regelt. Maakt u de keuze voor ZiN dan neemt u zorg af bij een aanbieder die een contract heeft met de zorgverzekering. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Hoe vraag ik een Zvw indicatie aan? chevron-down

Als verpleging of verzorging in huis nodig is vanwege ziekte of een lichamelijke beperking kan de verzekerde zelf contact opnemen met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder doet dan een aanvraag bij de zorgverzekering. Met deze aanvraag wordt toegelicht waarom u zorg nodig hebt en welk zorg dat betreft. 

Wmo indicatie

Wat is een Wmo indicatie? chevron-down

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. De hulp wordt geregeld door de gemeente en zorgt voor ondersteuning thuis. Dit kan begeleiding zijn, huishoudelijke hulp of een ondersteuning van de mantelzorger. 

Hoe vraag ik een Wmo indicatie aan? chevron-down

De Wmo indicatie vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. De gemeente heeft een Wmo-loket, zij ondersteunen u bij de aanvraag van de indicatie. Het aanvragen van een indicatie kan per gemeente anders zijn. De gemeente helpt u met het aanvragen de indicatie, ook wordt er gratis cliëntondersteuning aangeboden door de gemeente.

Hoe wordt de financiering geregeld bij een Wmo indicatie? chevron-down

Met een Wmo indicatie kunt u ook zorg van Standby Zorg ontvangen als u kiest voor een pgb. Met dit persoonsgebonden budget kunt u zelf kiezen voor een zorgaanbieder.

Telefoon Roze

Thuiszorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Laat u terug bellen