Wat is een zorgindicatie?

Voor een vergoeding van zorg in de thuiszorg of een verpleeghuis heeft u een indicatie nodig.  Deze indicatie stelt vast welke zorg er nodig is en wat uw zorgverzekeraar of het zorgkantoor gaat vergoeden. Welke indicatie er nodig is, is afhankelijk van het ziektebeeld en waar de behoefte ligt. 

De verschillende indicaties

  1. Wlz, voor langdurige en chronische zorg
  2. Zvw, voor medische, paramedische behandeling en tijdelijke zorg aan huis.
  3. Wmo, voor huishoudelijke hulp of dagbesteding
Indicaties

Wij helpen u graag met uw indicatie. Zodat u de vergoeding krijgt voor de zorg die bij u past.

Wlz indicatie

Wat is een Wlz indicatie? chevron-down

Een Wlz indicatie is een zorgindicatie voor de Wet langdurige zorg. De Wlz indicatie is er voor mensen die een langdurige en intensieve zorgvraag hebben. U kunt een Wlz indicatie kunt aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft blijvend zorg nodig
  • U heeft 24 uur per dag zorg nodig, of deze dient in de nabijheid te zijn
  • U voldoet aan één van de 6 grondslagen

Als de Wlz indicatie is toegekend kunt u verschillende soorten zorg ontvangen, zoals thuiszorg, het verblijf in een zorginstelling of geestelijke gezondheidszorg. Lees meer...

Hoe vraag ik een Wlz indicatie aan? chevron-down

De Wlz indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U vult dan een vragenlijst in, dit kan digitaal of per post. Deze aanvraag wordt dan beoordeeld door het CIZ en binnen 6 weken ontvangt u een antwoord. Lees meer...

Hoe wordt de financiering geregeld bij een Wlz indicatie? chevron-down

Als de Wlz indicatie is toegekend kunt u kiezen voor twee financieringsvormen: Zorg in Natura (ZiN) of een persoonsgebonden budget (pgb). Als u kiest voor een pgb kunt u zelf kiezen waar u de zorg afneemt zoals bij Standby Zorg. Kiest u voor ZiN dan neemt u zorg bij de aanbieder waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft. In veel gevallen kunt u ook deze zorg afnemen bij ons. Wij informeren u hier graag over.

Zwv indicatie

Wat is een Zvw indicatie? chevron-down

De zorg vanuit de Zvw wordt geregeld door de zorgverzekeraar. Hier valt de standaardzorg zoals de huisarts, ziekenhuis en apotheek onder. Ook thuiszorg en medische behandelingen vallen onder de Zorgverzekeringswet. Lees meer...

Hoe wordt de financiering geregeld bij een Zvw indicatie? chevron-down

Voor de zorg vanuit de Zwv kan er gekozen worden voor Zorg in Natura (ZiN) of een persoonsgebonden budget (pgb). Kiest u voor een pgb, dan kunt u zelf kiezen waar u de zorg regelt. Maakt u de keuze voor ZiN  dan neemt u zorg af bij een de aanbieders die een contract hebben met de zorgverzekering. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Hoe vraag ik een Zvw indicatie aan? chevron-down

Als verpleging of verzorging in huis nodig is vanwege ziekte of een lichamelijke beperking kan de verzekerde zelf contact opnemen met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder doet dan een aanvraag bij de zorgverzekering. Met deze aanvraag wordt toegelicht waarom u zorg nodig hebt en welk zorg dat betreft. 

Wmo indicatie

Wat is een Wmo indicatie? chevron-down

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. De hulp wordt geregeld door de gemeente en zorgt voor ondersteuning thuis. Dit kan begeleiding zijn, huishoudelijke hulp of een ondersteuning van de mantelzorger. Lees meer...

Hoe vraag ik een Wmo indicatie aan? chevron-down

De Wmo indicatie vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. De gemeente heeft een Wmo-loket, zij ondersteunen u bij de aanvraag van de indicatie. Het aanvragen van een indicatie kan per gemeente anders zijn.

Hoe wordt de financiering geregeld bij een Wmo indicatie? chevron-down

Met een Wmo indicatie kunt u ook zorg van Standby Zorg ontvangen als u kiest voor een pgb. Met dit persoonsgebonden budget kunt u zelf kiezen voor een zorgaanbieder.

Contact roze

Thuiszorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter dan bellen wij u om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Terugbelverzoek inplannen