Wat is de zorgverzekeringswet?

De zorgverzekeringswet is de zorg die geregeld wordt vanuit de zorgverzekering. Er zijn twee soorten zorgverzekeringen: de basisverzekering en de aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Zvw. Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op zorg uit het basispakket. Een aanvullend pakket kan iedereen toevoegen bij de basisverzekering. 

Hoe wordt de Zorgverzekeringswet bekostigd?

De Zorgverzekeringswet wordt op een aantal manieren bekostigd, namelijk middels:

  1. Inkomensafhankelijke bijdrage, dit is een percentage dat wordt bepaald door de overheid
  2. Premie van de verzekerde
  3. Eigen risico
  4. Een algemeen zorgverzekeringsfonds

De verplichte basisverzekering

De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een eigen risico. 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het basispakket? chevron-down

  • De basisverzekering is verplicht als u woont of werkt in Nederland. Ook voor kinderen.
  • Het basispakket is voor iedereen gelijk.
  • Het basispakket is bepaald door de overheid. De inhoud kan jaarlijks veranderen. De overheid stelt ook de hoogte van het eigen risico en de hoogte van de zorgtoeslag vast. Voor bepaalde zorg geldt geen eigen risico, zoals huisartsenzorg of verloskundige zorg. De overheid bepaalt ook voor welke zorg u een eigen bijdrage moet betalen. Dit staat helemaal los van het eigen risico.
  • Een zorgverzekeraar moet u accepteren voor het basispakket.
  • De premie van een polis is voor iedereen gelijk. Iedereen met dezelfde polis betaalt dus hetzelfde, ongeacht leeftijd of gezondheid.
  • Zorgverzekeraars hebben zorgplicht. Zij moeten zorgen dat iedereen op tijd en binnen redelijke afstand de zorg krijgt die nodig is.

Medische zorg vanuit de Zvw

Een zorgverzekering vergoedt vooral medische zorgkosten. Bijvoorbeeld medische behandelingen en medische noodzakelijke hulpmiddelen. Verder is verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging) ondergebracht in de zorgverzekering.

Wijkverpleging vanuit Zvw

Als verpleging of verzorging thuis nodig is vanwege ziekte of een lichamelijk beperking kan de verzekerde zelf contact opnemen met de zorgaanbieder. Dit kan dus ook bij Standby Zorg. Onze verpleegkundige kijkt dan samen met u welke zorg er nodig is. Wij sturen een aanvraag naar de zorgverzekeraar om de zorg vergoed te krijgen. 

Financiering bij Zorgverzekeringswet

Bij de Zorgverzekeringswet zijn er verschillende manieren om deze zorg te ontvangen. Dit is onder andere mogelijk door een persoonsgebonden budget (pgb) of door Zorg in Natura (ZiN). Bij een pgb ontvangt u een budget waarmee u zelf de zorg inkoopt. Bij Zorg in Natura neemt u de zorg direct af bij de instelling en loopt de financiering van de zorginstelling direct naar het zorgkantoor. 

Veelgestelde vragen

Wat is een Zvw indicatie? chevron-down

De zorg vanuit de Zvw wordt geregeld door de zorgverzekeraar. Hier valt de standaardzorg zoals de huisarts, ziekenhuis en apotheek onder. Ook thuiszorg en medische behandelingen vallen onder de Zorgverzekeringswet

Hoe vraag ik een Zvw indicatie aan? chevron-down

Als verpleging of verzorging in huis nodig is vanwege ziekte of een lichamelijke beperking kan de verzekerde zelf contact opnemen met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder doet dan een aanvraag bij de zorgverzekering. Met deze aanvraag wordt toegelicht waarom u zorg nodig hebt en welk zorg dat betreft. 

Hoe wordt de financiering geregeld bij een Zvw indicatie? chevron-down

Voor de zorg vanuit de Zwv kan er gekozen worden voor Zorg in Natura (ZiN) of een persoonsgebonden budget (pgb). Kiest u voor een pgb, dan kunt u zelf kiezen waar u de zorg regelt. Maakt u de keuze voor ZiN dan neemt u zorg af bij een aanbieder die een contract heeft met de zorgverzekering. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Wat is een aanvullende verzekering? chevron-down

Een aanvullende verzekering dekt (een deel) de zorg die niet in het basispakket zit. Bijvoorbeeld extra vergoeding voor een behandeling bij de tandarts. De zorgverzekeraar bepaalt de voorwaarden en vergoedingen. Dit betekent dat deze aanvullende verzekering bij elke zorgverzekeraar anders kan zijn. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is het verschil tussen een restitutie- en een naturapolis? chevron-down

Met een naturapolis bent u gebonden aan bepaalde ziekenhuizen en zorgverleners waar uw zorgverzekeraar afspraken mee heeft. Bij een restitutiepolis betaalt u vaak iets meer maar mag u wel zelf de arts en/of andere zorgverleners kiezen en ontvangt u de gehele vergoeding.

Telefoon Roze

Thuiszorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Laat u terug bellen