Wat is dementie?

Dementie is een ziekte van de hersenen. De hersenen kunnen informatie niet meer goed verwerken: lichaam en geest gaan achteruit. Doordat de hersenen minder goed werken, gaat vaak het geheugen achteruit. Het eerste dat ‘verdwijnt’, is nieuwe informatie. Als de ziekte vordert, kunnen ook oudere herinneringen uit het geheugen worden gewist. Mensen met dementie kunnen allerlei handelingen niet meer goed uitvoeren. Bijvoorbeeld het betalen van de rekeningen of het op de juiste manier innemen van medicijnen. Later kunnen ook gewone dagelijkse dingen als koken, aankleden en koffie zetten moeite gaan kosten.

Thuis wonen met dementie? Het kan met Standby Zorg!

Juist voor mensen met (beginnende) dementie is thuis wonen belangrijk. Hun eigen huis kennen ze bij wijze van spreken met hun ogen dicht. Juist voor mensen met dementie is die bekende en veilige omgeving belangrijk. Als de hersenen minder goed werken, kunnen ze thuis terugvallen op ‘de automatische piloot’.

Standby biedt persoonlijke dementiezorg thuis. Onze zorgverleners zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van dementie. Ook zijn ze geïnteresseerd in uw verhaal. Ze willen u helpen, zodat u, uw partner, uw vader of uw moeder zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. We kunnen onze zorg zelfs uitbreiden tot 24 uur per dag. Als de laatste levensfase is aangebroken, bieden we ook palliatieve zorg. Palliatief betekent: verzachtend. We proberen dan de harde werkelijkheid van het ziekzijn te verzachten door nabij te zijn met de zorg die u wenst. Ook als u niet meer beter wordt, kan het leven nog veel te bieden hebben.

Symptomen bij dementie

Mensen met dementie hebben last van één of meer van de volgende symptomen:

  1. geheugenstoornissen
  2. taalproblemen in woord of schrift (afasie)
  3. problemen met complexe handelingen (apraxie)
  4. problemen met het herkennen van voorwerpen (agnosie)
  5. problemen met logisch denken, plannen, organiseren en uitvoeren van activiteiten
  6. problemen met aandacht en concentratie
  7. verminderde mentale verwerkingssnelheid
  8. stoornissen in het denken in beelden (visueel-ruimtelijk denken) of in het tekenen of namaken van voorwerpen

Ziektebeelden dementie

Wat is Alzheimer? chevron-down

Alzheimer is een vorm van dementie. Van alle mensen met dementie heeft 70% de ziekte van Alzheimer. De ziekte begint diep in de hersenen, in de hippocampus, de plek waar we herinneringen opslaan. In het begin valt daarom geheugenverlies het meest op. Later verspreidt de ziekte zich verder in de hersenen. Dan kunnen ook problemen ontstaan met denken, taal en dagelijkse handelingen, zelfs met het karakter en gedrag. De ziekte is helaas nog niet te genezen. Lees meer...

Wat is frontotemporale dementie? chevron-down

Frontotemporale dementie (FTD) speelt zich af in de voorste delen van de hersenen. Dit deel van de hersenen stuurt het gedrag, emotionele reacties en taalvaardigheid aan. Iemand met frontotemporale dementie gaat zich anders gedragen en krijgt een andere persoonlijkheid. De omgeving ziet ‘een ander mens’. Andere benamingen voor deze ziekte zijn: ziekte van Pick en frontaalkwabdementie. Lees meer...

Wat is Lewy body dementie? chevron-down

Lewy body dementie (LBD) is een vorm van dementie. De ziekte ontstaat doordat eiwitten zich ophopen in de zenuwcellen van de hersenen. Deze hoopjes eiwitten heten Lewy-lichaampjes (Lewy bodies). Lewy body dementie leidt tot allerlei problemen, bijvoorbeeld met bewegen, denken en gedrag. Lees meer...

Contact roze

Thuiszorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter dan bellen wij u om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Terugbelverzoek inplannen