Ons complete aanbod

Uw leven lang bent u al uzelf, een mens met een eigen persoonlijkheid en een eigen dag- en nachtritme. Wij vinden het belangrijk dat dit zo blijft. Standby Zorg biedt de oplossing met thuiszorg van 3 tot 24 uur aaneengesloten die u zelf kunt invullen. Zorg is maatwerk. Daarom kijken wij samen met u naar de wensen en behoeftes en stemmen onze zorg daarop af. Wij schakelen met de betrokken partijen en geven persoonlijke begeleiding in de zorgwereld. In de meeste gevallen wordt de zorg gewoon vergoed.

Ouderenzorg Icon

Ouderenzorg

Bij ouderenzorg bieden wij ondersteuning vanaf 3 aaneengesloten uren. Dit kan op verschillende momenten per dag en/of per week.

Nachtzorg Icon

Nachtzorg

Ook in de nacht staan de zorgverleners van Standby Zorg voor u klaar. Zij kunnen u ondersteunen, begeleiden en staan paraat. Deze zorg kan vaak binnen 24 uur opgestart worden.

24uurszorg Icon

24-uurszorg

Bij 24-uurszorg is er 24 uur per dag een gespecialiseerde zorgverlener in huis om de nodigde verzorging, verpleging en begeleiding te bieden thuis.

Langdurigezorg Icon

Langdurige zorg

Langdurige zorg kan in verschillende vormen worden ingezet. Geheel afgestemd op de verschillende stadia van het ziektebeeld.

VPT zorg van De Familie

Al 25 jaar staat Standby voor één belangrijk doel: ervoor zorgen dat mensen met dementie zichzelf kunnen blijven en zelf de regie kunnen behouden. Bij De Familie kunt u terecht in elke fase, vanaf de dementie-indicatie tot aan de terminale fase. Wij zorg voor begeleiding, verzorging en ondersteuning die eenvoudig aan te passen is als de zorgbehoefte verandert. Dit nieuwe product, het Volledig Pakket Thuis, bieden wij aan onder de naam De Familie.

De Familie staat klaar om het dagelijks leven van u en uw mantelzorger te verlichten. Met de warmte van De Familie bieden we thuiszorg, dagbesteding en ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. U bent tenslotte onderdeel van De Familie! 

VPT Zorg van De Familie 

Wat is VPT zorg? chevron-down

VPT-zorg, wat staat voor Volledig Pakket Thuis, biedt uitkomst voor degenen met een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg. Dit indicatiebudget kan op diverse manieren worden benut. Kiest u ervoor om thuis te blijven wonen, dan is de VPT-leveringsvorm een uitstekende keuze. In dit geval neemt een zorginstelling de volledige verantwoordelijkheid voor uw zorg op zich. Voor meer details over wat hier allemaal onder valt, kunt u hier verder lezen. Ontdek hoe VPT-zorg uw zorgbehoeften op maat vervult.

Wat biedt De Familie aan in het VPT Pakket? chevron-down

De Familie is er om het dagelijks leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers te ontlasten. Dit doen wij door de volgende diensten aan te bieden:

 • Casemanager dementie 
 • Thuiszorg
 • Begeleiding
 • Huishoudelijke hulp
 • Dagbesteding
 • Maaltijdenservice
 • Boodschappenservice
 • Persoonlijke alarmering
Langdurige thuiszorg

Veelgestelde vragen

Wat biedt Standby Zorg? chevron-down

Standby Zorg is dé specialist in terminale en dementiezorg. Met al bijna 25 jaar ervaring zijn wij een thuiszorg organisatie die net even anders is dan de reguliere thuiszorg. Waar de reguliere thuiszorg veelal routes rijdt en korte zorgmomenten levert komt Standby Zorg vanaf 3 aaneengesloten uren tot wel 24 uur. Wij bieden dit aan als blokzorg, denk hierbij aan enkele uren per dag, eens per week. Maar uiteraard ook meerdere keren per week of bijvoorbeeld drie keer per dag. Daarnaast bieden we nachtzorg en 24-uurszorg. Deze zorg passen wij aan op uw wensen en behoeftes. Ook begeleiden we u door deze onbekende fase met een advies op maat. Standby Zorg werkt met gespecialiseerde zorgverleners die uw dagelijkse routine kennen en weten wat bij u past. Zodat u uzelf kan blijven.

Wat is de werkwijze van Standby Zorg? chevron-down

Ieder mens is uniek en anders, daarom is zorg maatwerk. Via een vrijblijvend telefoongesprek met één van onze medewerkers van Zorgadvies gaan wij samen met u kijken waar de behoefte ligt maar zeker zo belangrijk wat de wensen zijn. Naar aanleiding van dit gesprek gaat Standby Zorg op zoek naar een passend team. Zij worden voor u een herkenbaar gezicht en onderdeel van uw dagelijkse routine. Zodat u uzelf kan blijven!

Wordt de zorg van Standby Zorg vergoed? chevron-down

In de meeste gevallen wordt de zorg gewoon vergoed. Dit is wel afhankelijk van een aantal factoren, zoals de indicatie en de zorgvraag. Onze collega's van Zorgadvies weten precies welke stappen er genomen moeten worden in zorgland. Zij kunnen u helpen met het aanvragen van een indicatie, de vergoedingen van uw zorgverzekeraar of de inzet van uw budget. Er vaak meer dan u denkt! 

Wat voor zorg kan ik krijgen bij Standby Zorg? chevron-down

Van dementiezorg tot terminale zorg. Bij Standby Zorg is alles mogelijk van wel 3 uur aangesloten tot 24 uur per dag.  Een ander groot voordeel: u behoudt de regie over de zorg. Bekijk hier ons complete aanbod.

Waarom onze zorg anders is dan bij de andere thuiszorg? chevron-down

Wij helpen u niet alleen bij de persoonlijke verzorging maar ondersteunen ook bij de dagelijkse taken; zoals de wasmachine aanzetten, het ontbijt maken, samen boodschappen doen en de oude bloemen uit de vaas halen. Natuurlijk is er altijd tijd om met elkaar koffie te drinken en de dag door te nemen.

De werkwijze als ik snel zorg nodig heb? chevron-down

Ieder mens is uniek en anders, daarom is zorg maatwerk. Via een vrijblijvend telefoongesprek met één van onze medewerkers van Zorgadvies gaan wij samen met u kijken waar de wensen en behoeftes liggen. Aan de hand van dit gesprek communiceren wij met alle betrokken partijen om dit mogelijk te maken. Denk hierbij aan uw zorgverzekeraar, behandelend arts, huisarts en medisch hulpmiddelen. Binnen 24 uur kunnen wij ons zorgteam met alle benodigdheden bij u klaar hebben staan. We staan voor een veilig thuis!

In welke regio is Standby Zorg actief? chevron-down

Standby Zorg kan in principe zorg door heel Nederland leveren. Het is wel afhankelijk van de zorgvraag en welk type zorg er nodig is. In de meeste gevallen kunnen we zorg in alle regio's aanbieden. 

Wat zijn de uitsluitingscriteria van Standby Zorg? chevron-down

Bij Standby Zorg kijken we graag met u wat we kunnen betekenen. Er zijn echter een aantal gevallen waarbij wij geen zorg leveren. Deze criteria lichten we hieronder toe.

Wanneer een cliënt een gevaar voor zichzelf of voor zijn of haar omgeving wordt en dit gevaar niet binnen de bevoegdheden van de thuiszorg van Standby Zorg af te wenden valt, zal helaas overgegaan moeten worden tot zorgweigering. In dat geval zal Standby Zorg er alles aan doen om de cliënt zo goed mogelijk te helpen met het zoeken naar een beter bij de zorgbehoefte aansluitende zorgaanbieder. Standby Zorg levert geen zorg aan de navolgende cliëntgroepen:

 • cliënten met (vrijwillige) vrijheidsbeperkende maatregelen (denk bijvoorbeeld aan deur op slot, bedhekken, gedwongen douchen, kalmerende medicijnen). Hierover wordt echter altijd vooraf in gesprek gegaan met huisarts, familie of andere zorgverlenende instanties;
 • cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem;
 • cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem, waarbij de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverleners in gevaar is of kan komen;
 • cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld cliënten die afhankelijk zijn van beademing en cliënten met intraveneuze voeding. Per cliënt wordt bekeken of er binnen Standby Zorg voldoende zorgverleners met de juiste bevoegdheden en bekwaamheden beschikbaar zijn in de noodzakelijke periode. Indien dit niet zo is, dan zal Standby Zorg de cliënt verwijzen naar een meer gespecialiseerde zorgaanbieder;
 • cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
 • cliënten die suïcidaal gedrag vertonen;
 • cliënten met een zorgvraag voor zorgmomenten korter dan 1 uur.
3 2

Langere zorgmomenten thuis

4 2

Afgestemd op al uw wensen

2 2

Persoonlijke begeleiding in de zorgwereld

10 2

Vast team van zorgverleners

Telefoon Roze

Thuiszorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of vraag de brochure aan voor meer informatie over onze zorg.

Vraag de brochure aan