Welke instanties zijn er?

Als u voor de eerste keer in aanraking komt met zorgland komen er veel instanties voorbij die u wellicht weinig zeggen. Heel begrijpelijk als u af en toe het overzicht kwijt bent. Wij zijn er om u te helpen en wegwijs te maken in zorgland.

Instanties

Wat is het CIZ? chevron-down

De CIZ is het Centrum Indicatiestelling Zorg, zij beoordelen of u in aanmerking komt voor een CIZ indicatie bij langdurige intensieve zorg. Dit is een besluit waarin staat dat u recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft altijd een indicatiebesluit van het CIZ nodig om langdurige zorg vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar.

Hoe vraag ik een CIZ indicatie aan? chevron-down

Een CIZ indicatie kunt u digitaal of per post aanvragen via de website van CIZ. Hier vindt u een aanvraagformulier die u volledig dient in te vullen. In dit formulier vult u de medische gegevens in over uw situatie zoals een diagnose. Na het indienen van dit formulier ontvangt u binnen 6 weken een besluit. Dit besluit wordt mondeling aan u toegelicht. Na akkoord wordt dit besluit doorgestuurd naar het Zorgkantoor. Zij helpen u om te kijken hoe u de zorg wilt ontvangen.

Wat is een Zorgkantoor? chevron-down

Heeft u een Wlz-indicatie? Dan helpt het zorgkantoor u bij het vinden van passende zorg. Het kijkt samen met u welke Wlz-zorg het best aansluit bij uw wensen, gewoonten en zorgbehoeften. Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg bij u in de regio en kent dus de zorgaanbieders bij u in de buurt. Dit zijn bijvoorbeeld verpleeghuizen, maar ook thuiszorgorganisaties zoals wij, Standby Zorg.

Er zijn verschillende zorgkantoren in Nederland. Waar u woont, bepaalt welk zorgkantoor uw zorg regelt. Aan de hand van uw postcode kunt u hier zoeken bij welk zorgkantoor u terecht kunt.

Wat is het SVB? chevron-down

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de volksverzekeringen in Nederland uit. Dit zijn verschillende wetten en regelingen op het gebied van sociale zekerheid. Hier vallen onder andere de Wet langdurige zorg (Wlz) en het persoonsgebonden budget (pgb) onder. Komt u in aanmerking voor een sociale verzekering? Dan kan de SVB u daarbij helpen. De SVB zorgt dat u de juiste informatie krijgt en het bedrag waar u recht op heeft op tijd aan u wordt uitbetaald.

Wat is het CAK? chevron-down

Iedereen die zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt, betaalt naast de maandelijkse zorgpremie een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stelt ook de hoogte van de eigen bijdrage vast. Dit gebeurt op basis van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw indicatie. De Wlz kent twee soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. Wanneer u zorg thuis ontvangt, geldt altijd een lage eigen bijdrage. U kunt uw eigen bijdrage berekenen met behulp van de rekentool op de website van het CAK.

Wat is NZa? chevron-down

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert of zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en het CAK zich aan de wet- en regelgeving houden. Denk hierbij aan het juist declareren en administreren van zorg, maar ook het volledig en passend informeren van cliënten. Daarnaast bepaalt het NZa wat zorgaanbieders in rekening mogen brengen en wat deze zorg (maximaal) mag kosten. Zo waken zij ervoor dat de zorg voor iedereen in Nederland betaalbaar, beschikbaar en van goede kwaliteit blijft.

Telefoon Geel

Thuiszorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Laat u terug bellen