Klokkenluidersregeling

Standby Zorg beschikt over een klokkenluidersregeling. Het doel van de klokkenluidersregeling is om bij te dragen aan de verbetering van de organisatie en zo nodig het eigen functioneren van de organisatie te corrigeren. Standby Zorg beschikt over een vertrouwenspersoon. Mocht u een (vermoeden van) misstand of onregelmatigheid waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is signaleren, dan kunt u dit melden. De vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen. Via onderstaande knop kunt u de volledige klokkenluidersregeling downloaden.