Alles over terminale thuiszorg

Wanneer er een terminaal indicatie is gegeven, komt er veel op u af. De diagnose komt vaak onverwachts en hard binnen. Op dat moment komen er 100 vragen naar boven. Wat komt er allemaal bij kijken? Heb ik zorg nodig en zo ja wat voor zorg? Hoe zit het met de financiering? En hoe gaat u om met deze emotionele situatie? Hier in onze kennisbank vindt u alle belangrijke informatie over terminale thuiszorg. We beantwoorden verschillende vragen over deze onzekere periode.

Standby Zorg is de specialist in terminale zorg in de laatste levensfase. Wij bieden al ruim 20 jaar hulp en ondersteuning gedurende deze fase. U kiest zelf, vanuit uw wensen en behoeftes, hoe de zorg eruit ziet en ingedeeld wordt. Lees meer over terminale thuiszorg bij Standby.

Wat is terminale zorg?

Terminale zorg is (thuis)zorg in de laatste levensfase. Wanneer er een terminaal indicatie wordt afgegeven betekent dat, dat iemand op korte termijn komt te overlijden (3 maanden of minder). Deze vorm van zorg richt zich op comfort en de begeleiding van sterven.

Verschil tussen terminale zorg en palliatieve zorg

Het verschil tussen palliatieve zorg en terminale zorg is dat palliatieve zorg niet gekoppeld is aan tijd. Terminale zorg is juist alleen de laatste fase. Iemand met een ongeneeslijke ziekte krijgt een palliatieve indicatie, en ontvangt zorg die gericht is op het welzijn en de kwaliteit van leven. Wanneer iemand de terminale indicatie krijgt, richt de zorg zich op comfortabel sterven.

Terminale fase herkennen

Wanneer de stervensfase aanbreekt vinden er verschillende veranderingen plaats, zowel fysiek als mentaal. Er zijn een aantal symptomen en kenmerken die een cliënt kan krijgen tijdens de terminale fase. Dit verschilt weer per persoon en ook in volgorde. Een aantal van deze signalen zijn:

 • Terminale onrust
 • Verminderde eetlust
 • Verandering in de ademhaling
 • Bloedsomloop neemt af
 • Verandering in gedrag en bewustzijn

Terminale zorg aandachtspunten

Binnen terminale zorg zijn er een aantal onderwerpen die extra de aandacht verdienen. Zowel familie, naasten, zorgverleners of zorginstellingen zoals Standby Zorg kunnen hier rekening mee houden gedurende de laatste fase. 

 • Snelheid en begeleiding
 • Comfort en pijnbestrijding
 • Emotionele en psychologische ondersteuning
 • Communicatie
 • Zorgcoördinatie
Terminale zorg

Verschillende soorten terminale zorg

Binnen terminale zorg zijn er verschillende zorgvormen die toegepast kunnen worden. Afhankelijk van iemands wensen en behoeftes zijn er meerdere mogelijkheden bij terminale zorg. Zo kan een cliënt ervoor kiezen om opgenomen te worden in een zorginstelling of thuis zorg te ontvangen. In een eigen huis, een klein wooninitiatief of een hospice.

Standby Zorg is gespecialiseerd in terminale thuiszorg. In de laatste levensfase heeft thuis sterven vaak de voorkeur. Wij weten hoe belangrijk het is om in deze fase vertrouwd thuis te kunnen zijn. Wij kijken mee naar de wensen en behoeftes en passen daar de zorg op aan.

Type zorg en zorgblokken bij thuiszorg

Thuiszorg is maatwerk. Ieder mens en iedere zorgvraag is uniek. Er zijn dus veel uiteenlopende mogelijkheden bij terminale zorg. Zo kan een cliënt intensieve zorg willen ontvangen, alleen nachtzorg of in korte blokken.

Bij Standby Zorg bieden wij een aantal verschillende zorgvormen aan. Blokzorg zijn zorgmomenten die zelf worden samengesteld, vaak in korte blokken of aaneengesloten uren. Ook zijn er mogelijkheden zoals nachtzorg of 24-uurs zorg.

Blokzorg in terminale fase

Bij blokzorg kan een cliënt de zorgmomenten zelf samenstellen. Vanuit de wensen en behoeftes kan er bepaald worden wanneer iemand graag ondersteuning, begeleiding of verpleging wilt ontvangen. Bij Standby Zorg bieden wij zorgmomenten aan vanaf 3 uur aaneengesloten tot wel 24 uur terminale thuiszorg per dag. Lees meer over blokzorg.

24-uur zorg thuis terminaal

In de laatste levensfase willen de meeste cliënten het liefste thuis zijn. 24 uur thuiszorg is het alternatief voor een hospice. Het betekent dat er 24 uur, dag en nacht, hulp thuis aanwezig is. Zo kan de cliënt in de vertrouwde omgeving thuis blijven. Lees meer over 24-uur zorg.

Nachtzorg terminale zorg

Nachtzorg wordt ook wel waaknacht genoemd. Een zorgverlener waakt over de cliënt gedurende de nacht. Een cliënt krijgt dan vaak hulp bij nachtelijke toiletbezoeken, onrust of het toedienen van medicatie. Vaak biedt nachtzorg ook rust voor de familie of naasten, dat er een zorgverlener is die samen met de cliënt veilig de nacht doorkomt. Lees meer over nachtzorg.

Terminale zorg bij ziekte

Elke situatie is uniek, met andere wensen. Zo zijn er bij sommige ziektebeelden specifieke behoeftes. Er is passende zorg en kennis nodig voor het desbetreffende ziektebeeld. Terminale zorg wordt vaak opgestart bij ziektebeelden zoals dementie of kanker. Vanuit daar wordt er gekeken welke zorgvormen er nodig zijn en waar de behoefte ligt van de cliënt.

Terminale zorg bij kanker

Kanker komt in allerlei vormen voor en betreft mensen van verschillende leeftijden. Wanneer genezing niet meer mogelijk is, komt terminale zorg om de hoek kijken. Omdat iedere situatie anders vergt ieder situatie ook een andere aanpak. Wat wij vaak zien bij kanker patiënten is waar eerst nog geen zorg nodig was, het binnen korte tijd kan omslaan. De behoefte naar terminale zorg is er dan direct. Daarom is snelheid erg belangrijk. Bij Standby Zorg kunnen we vaak al binnen 24 uur starten met een ervaren team. Samen met de cliënt kijken we naar de beste manieren om te ondersteunen of te begeleiden. Lees meer over zorg bij kanker.

Terminale zorg bij dementie

Cliënten met dementie gaan een nieuwe levensfase in. Er is veel onzekerheid, en vaak meer behoefte aan hulp met de dagelijkse taken. Bij dementie is het verstandig om zorg vroegtijdig te starten. Zo krijgt iemand met dementie ondersteuning in alle fasen, van de eerste symptomen tot en met de laatste levensfase. Op deze manier kan een cliënt met de zorg mee groeien. Als de laatste fase is aangebroken, kan de zorg met meer rust op elkaar worden afgestemd. Standby Zorg zorgt ook in de terminale fase voor een passend team, die de cliënt kunnen begeleiden in deze emotionele en onzekere fase. Lees meer over zorg bij dementie.

Terminale thuiszorg vergoeding

Financiering rond zorg kan soms ingewikkeld lijken. Vergoeding bij zorg is dan ook afhankelijk van de situatie. Bij terminale zorg zijn er verschillende manieren om vergoeding te krijgen. Dit gebeurd voornamelijk vanuit het Wlz of de Zvw.

Vrouw kroon

Terminale thuiszorg via Standby

Standby Zorg is de specialist in terminale thuiszorg. Samen met u kijken wij naar de situatie en waar de behoeftes liggen. Wij communiceren met alle betrokken partijen om de invulling van zorg zo ultiem mogelijk te maken. Binnen 24 uur hebben wij een passend zorgteam klaar staan met alle benodigdheden.

 • Een vast team van zorgverleners
 • Zorgmomenten vanaf 3 uur aaneengesloten tot 24 uur per dag
 • Afgestemd op al uw wensen en behoeftes
 • Snel beschikbaar, binnen 24 uur opgestart
 • Persoonlijke begeleiding in de zorgwereld
 • Werkzaam in heel Nederland
Telefoon Roze

Terminale zorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Laat u terug bellen