Lewy Body dementie

Lewy body dementie (LBD) is een vorm van dementie. De ziekte ontstaat doordat eiwitten zich ophopen in de zenuwcellen van de hersenen. Deze hoopjes eiwitten heten Lewy-lichaampjes (Lewy bodies). Lewy body dementie leidt tot allerlei problemen, bijvoorbeeld met bewegen, denken en gedrag. 

Lewy body dementie en Standby Zorg

Standby Zorg is gespecialiseerd in dementiezorg. Ook in Lewy body dementie. Juist voor deze mensen is een vaste structuur belangrijk. Thuis voelt veilig en vertrouwd. Door onze zorg en begeleiding kunnen mensen met deze ziekte langer thuis blijven wonen. We ontlasten ook de mantelzorgers, zodat zij hun partner of familielid beter kunnen bijstaan. We bieden de zorg die nodig is. Bijvoorbeeld in blokken vanaf 2 uur, zodat er ook tijd is voor een wandeling of een praatje. Als 24 uur per dag zorg nodig is, kan dat ook.

Bij wie komt Lewy body dementie voor?

Lewy body dementie is na de Ziekte van Alzheimer waarschijnlijk de meest voorkomende vorm van dementie op oudere leeftijd. Exacte cijfers over het voorkomen van Lewy body dementie zijn er niet, maar er wordt geschat dat er ongeveer 30.000 patiënten met Lewy body dementie in Nederland zijn. Lewy body dementie kan op verschillende leeftijden ontstaan, maar wordt vaker gezien bij patiënten die ouder zijn dan 65 jaar, de gemiddelde leeftijd is 70 jaar. Over het algemeen wordt aangenomen dat Lewy body dementie vaker voorkomt bij mannen, al zijn de resultaten betreffende de man-vrouwverhouding niet eenduidig.

Symptomen Lewy body dementie

Wat zijn de symptonen van Lewy body dementie? chevron-down

Bij Lewy body dementie kunnen diverse klachten optreden. Deze zijn niet bij iedereen hetzelfde kunnen per dag en zelfs per uur enorm verschillen. Patiënten met Lewy body dementie kunnen veel verschillende soorten klachten hebben. De denkfuncties zijn bij alle patiënten aangedaan. Typerend zijn de aanwezigheid van parkinsonachtige verschijnselen (stijfheid, trillen en problemen bij bewegen), visuele hallucinaties en een fluctuerend bewustzijn. Andere klachten zoals REM-slaapgedragstoornissen, orthostatische hypotensie en obstipatie komen ook vaak voor.

Bij Lewy body dementie komen onderstaande symptomen vaak voor:

 • Dingen zien die er niet zijn: hallucinaties en wanen;
 • Moeite om de aandacht ergens bij te houden;
 • Geen besef van plaats;
 • Slaperig, in de war en veelal staren;
 • Minder goed slapen door nachtmerries die net echt lijken;
 • Moeite met plannen, organiseren en overzicht houden;
 • Moeilijk bewegen door stijfheid of trillen.

Oorzaak Lewy body dementie

Bij Lewy body dementie bevinden zich zogenaamde Lewy bodies in de zenuwcellen van de hersenen. Dit zijn ophopingen van eiwit. Onderzoekers denken dat deze ophopingen een reactie is van het lichaam, deze reageert als hersencellen gevaar lopen. Bij patiënten met Lewy body dementie zijn deze ophopingen vaak door de gehele hersenen verspreid. In de meerderheid van de patiënten met Lewy body dementie worden naast Lewy bodies ook eiwitophopingen gevonden die bij de ziekte van Alzheimer voorkomen (amyloïde plaques en neurofibrillaire tangles). Helaas is er nog weinig bekend over de oorzaak van Lewy body dementie en de rol die de genetica hierin speelt. Dit kan bijvoorbeeld als er een giftige stof aanwezig is. Lewy body dementie is bijna nooit erfelijk.

Verloop Lewy body dementie

 1. In het begin is het moeilijk Lewy body dementie te herkennen. Vaak zijn de klachten dan vaag en onduidelijk. Ook kunnen ze per uur en per dag verschillen.
 2. Gaandeweg nemen de fysieke klachten toe. Het lopen gaat moeilijker, bewegingen verlopen stijver, spieren kunnen verkrampen. Deze klachten lijken op de klachten die optreden bij de ziekte van Parkinson.
 3. Het ruimtelijk inzicht neemt af. Het richtingsgevoel vermindert of afstanden kunnen minder goed ingeschat worden. Veel mensen met Lewy body dementie krijgen last van levendige dromen, hallucinaties en wanen. Dit kan heel beangstigend zijn.
 4. Het gedrag kan veranderen. Soms verandert de persoonlijkheid totaal. Bepaalde karaktertrekken kunnen door de ziekte meer naar boven komen. De meeste mensen met deze ziekte beheersen op een gegeven moment hun emoties minder goed. Ze worden boos en rusteloos of gaan onverwacht schreeuwen.

Behandeling Lewy body dementie

Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar medicatie bij patiënten met Lewy body dementie. Wel is bekend dat sommige medicijnen bepaalde klachten kunnen verergeren, en andere medicijnen bepaalde klachten kunnen verminderen. Per persoon is de reactie op bepaalde medicatie verschillend en in het begin duurt het vaak een tijd voordat de optimale medicatie en dosering is gevonden. Het is van belang om die klachten te behandelen die de meeste lijdensdruk geven, aangezien er vaak een wankel evenwicht is tussen het verminderden van klachten en het versterken of veroorzaken van andere klachten ten gevolge van bijwerkingen.

Laatste fase van Lewy Body Dementie

De achteruitgang bij Lewy body dementie gaat vaak sneller dan bij de ziekte van Alzheimer. Het verloop van de ziekte is lastig in te schatten. Dit kan uiteen liggen van bijvoorbeeld 5 tot 12 jaar. De dagelijkse dingen worden steeds lastiger om zelf te doen. Zo kan lopen moeilijk worden omdat spieren in het gehele lichaam kunnen verkrampen hierdoor neemt ook het valgevaar toe. Dit vergroot ook het risico dat u valt. Ook dwalen is veel voorkomend. Naarmate de klachten toenemen wordt de behoefte aan hulp groter.

quote

Voelt zich veilig als ze binnen komen houden hem goed in de gaten. Wijken niet van zijn zijde. Was een geweldig team heel hartelijke dank hier voor.

Standby Zorg en Lewy Body dementie

Door de Lewy body dementie zal het steeds moeilijker worden om zelfstandig thuis te blijven wonen. Naast lichamelijke klachten verliezen mensen met Lewy body dementie ook gedeelte de controle over de emoties, het gedrag veranderd dan. Ook voor de omgeving is dit een enorme aanpassing.

Standby thuiszorg is gespecialiseerd in alle vormen van dementie dus ook deze vorm. Onze deskundige medewerkers weten voor welke moeilijkheden u komt te staan. Zij geven de cliënt de zorg die ze nodig hebben, waardoor mantelzorger ook ontlast wordt. Deze zorg kan variëren van 2 uur aaneengesloten tot 24 uur per dag. Zodat u zolang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Dementiezorg

Dementiezorg nodig?

Bel ons direct op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Terugbelverzoek inplannen