Alles over Lewy body dementie

Lewy body dementie (LBD) is een van de meest voorkomende vormen van dementie. Ongeveer vijftien procent van de mensen met dementie heeft de vorm Lewy body. Als dit bij u of een naaste wordt vastgesteld, zullen er ongetwijfeld veel vragen zijn. In onze kennisbank hebben wij alle benodigde informatie verzameld over het ziektebeeld Lewy body dementie.

Zorgen doe je niet alleen, dat doe je samen. Daarom kijkt Standby Zorg met u mee voor de beste invulling van de zorg. Als specialist in dementiezorg weten wij als geen ander dat iemand met een Lewy body indicatie wil blijven wonen daar waar de cliënt zich het fijnst voelt, thuis. We kijken daarom graag met u mee naar de mogelijkheden. Lees meer over dementiezorg bij Standby.

Wat is Lewy body dementie?

Lewy body dementie is een van de meest voorkomende vormen van dementie. In de zenuwcellen van de hersenen ontstaan hoopjes Lewy bodies eiwitten. Hierdoor ontstaan er verschillende klachten, zoals problemen met bewegen, denken en verandering in gedrag.

Lewy body dementie symptomen

Bij Lewy body dementie kunnen diverse klachten optreden. Een herkenbaar symptoom is problemen met het geheugen en moeite hebben met bepaalde bewegingen. De symptomen zijn niet bij iedereen hetzelfde en verschillen vaak per dag of zelfs per uur. De klachten bij Lewy body dementie lijken veel op die van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. De overeenkomsten van Parkinson en Lewy body zijn symptomen als spierbevingen, stijfheid en een gebogen lichaamshouding. Verder zijn de meest voorkomende symptomen:

  • Aandacht stoornissen: Iemand heeft moeite om overzicht te houden, verwerkt informatie langer en kan de aandacht er niet goed bijhouden. Denkprocessen gaan veel trager. Dit kan zich steeds sterk afwisselen.
  • Hallucinaties: Bij Lewy body kan iemand last krijgen van hallucinaties. De persoon ziet of hoort dingen die er niet zijn of ziet illusionaire vervalsingen.
  • Parkinson gerelateerde symptomen: Bij de ziekte van Parkinson heeft iemand moeite met bewegen. Deze symptomen lijken sterk op die van Lewy body. Iemand heeft vaak last van trillen, stijfheid en het hebben van een gebogen lichaamshouding.
  • Problemen met slapen: Levendig dromen, praten en slaperig zijn overdag. Een cliënt met Lewy body heeft vaak REM-slaapgedragstoornissen.
  • Geheugenverlies: In een later stadium van Lewy body dementie komt geheugenverlies voor. Iemand vergeet dan bijvoorbeeld recente gebeurtenissen, afspraken of gesprekken.
Overbruggingszorg

Verloop Lewy body dementie

  1. In het begin is het moeilijk Lewy body dementie te herkennen. Vaak zijn de klachten dan vaag en onduidelijk. Ook kunnen ze per uur en per dag verschillen.
  2. Gaandeweg nemen de fysieke klachten toe. Het lopen gaat moeilijker, bewegingen verlopen stijver, spieren kunnen verkrampen. Deze klachten lijken op de klachten die optreden bij de ziekte van Parkinson.
  3. Het ruimtelijk inzicht neemt af. Het richtingsgevoel vermindert of afstanden kunnen minder goed ingeschat worden. Veel mensen met Lewy body dementie krijgen last van levendige dromen, hallucinaties en wanen. Dit kan heel beangstigend zijn.
  4. Het gedrag kan veranderen. Soms verandert de persoonlijkheid totaal. Bepaalde karaktertrekken kunnen door de ziekte meer naar boven komen. De meeste mensen met deze ziekte beheersen op een gegeven moment hun emoties minder goed. Ze worden boos en rusteloos of gaan onverwacht schreeuwen.

Oorzaak Lewy body dementie

Bij Lewy body dementie bevinden zich zogenaamde Lewy bodies in de zenuwcellen van de hersenen. Dit zijn ophopingen van eiwit. Onderzoekers denken dat deze ophopingen een reactie is van het lichaam, deze reageert als hersencellen gevaar lopen. Bij patiënten met Lewy body dementie zijn deze ophopingen vaak door de gehele hersenen verspreid. In de meerderheid van de patiënten met Lewy body dementie worden naast Lewy bodies ook eiwitophopingen gevonden die bij de ziekte van Alzheimer voorkomen (amyloïde plaques en neurofibrillaire tangles). Helaas is er nog weinig bekend over de oorzaak van Lewy body dementie en de rol die de genetica hierin speelt. Dit kan bijvoorbeeld als er een giftige stof aanwezig is. Lewy body dementie is bijna nooit erfelijk.

Behandeling Lewy body dementie

Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar medicatie bij patiënten met Lewy body dementie. Wel is bekend dat sommige medicijnen bepaalde klachten kunnen verergeren, en andere medicijnen bepaalde klachten kunnen verminderen. Per persoon is de reactie op bepaalde medicatie verschillend en in het begin duurt het vaak een tijd voordat de optimale medicatie en dosering is gevonden. Het is van belang om die klachten te behandelen die de meeste lijdensdruk geven, aangezien er vaak een wankel evenwicht is tussen het verminderden van klachten en het versterken of veroorzaken van andere klachten ten gevolge van bijwerkingen.

Laatste fase van Lewy Body Dementie

De achteruitgang bij Lewy body dementie gaat vaak sneller dan bij de ziekte van Alzheimer. Het verloop van de ziekte is lastig in te schatten. Dit kan uiteen liggen van bijvoorbeeld 5 tot 12 jaar. De dagelijkse dingen worden steeds lastiger om zelf te doen. Zo kan lopen moeilijk worden omdat spieren in het gehele lichaam kunnen verkrampen hierdoor neemt ook het valgevaar toe. Dit vergroot ook het risico dat u valt. Ook dwalen is veel voorkomend. Naarmate de klachten toenemen wordt de behoefte aan hulp groter.

Standby Zorg en Lewy Body dementie

Door de Lewy body dementie zal het steeds moeilijker worden om zelfstandig thuis te blijven wonen. Naast lichamelijke klachten verliezen mensen met Lewy body dementie ook gedeelte de controle over de emoties, het gedrag veranderd dan. Ook voor de omgeving is dit een enorme aanpassing.

Standby thuiszorg is gespecialiseerd in alle vormen van dementie dus ook deze vorm. Onze deskundige medewerkers weten voor welke moeilijkheden u komt te staan. Zij geven de cliënt de zorg die ze nodig hebben, waardoor mantelzorger ook ontlast wordt. Deze zorg kan variëren van 2 uur aaneengesloten tot 24 uur per dag. Zodat u zolang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Telefoon Roze

Thuiszorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Laat u terug bellen