Het ziektebeeld Alzheimer

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Van alle mensen met dementie heeft 70% de ziekte van Alzheimer. Wanneer dit bij u of een naaste wordt vastgesteld, kan dit veel vragen opwekken. Iemand gaat een nieuwe en onbekende levensfase in. Daarom beantwoorden wij hier in onze kennisbank verschillende vragen over het ziektebeeld Alzheimer.

Standby Zorg kan verder veel voor u betekenen als specialist in dementiezorg. Met onze jarenlange ervaringen passen wij de zorg aan op de wensen en behoeftes van de cliënt. Zo kan iemand langer thuis blijven wonen, daar waar het meest vertrouwd is. We ontlasten mantelzorgers en als het nodig is bieden we zelfs 24 uur per dag zorg aan. Lees meer over dementiezorg bij Standby.

Wat is Alzheimer?

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Deze vorm begint vaak met geheugenproblemen. Bij Alzheimer gaan de hersenen steeds verder achteruit, waardoor dagelijkse vaardigheden steeds moeilijker worden.

Alzheimer symptomen

Er zijn een aantal kenmerken waar Alzheimer aan te herkennen is. Deze vorm begint vaak met geheugenproblemen en gaandeweg kunnen ook stemming, persoonlijkheid en gedrag veranderen. De cliënt krijgt moeite met dagelijkse bezigheden zoals een gesprek volgen, beslissingen nemen of problemen oplossen. De meest voorkomende symptomen zijn:

 • Geheugenverlies: Recente en nieuwe informatie onthouden gaat steeds moeilijker. Iemand kan vaak al iets vergeten wat een paar minuten geleden is gebeurd. Wel is opvallend dat oudere herinneringen vaak niet verloren gaan.
 • Dagelijkse dingen kosten meer moeite: Verzorging, aankleden, eten of het huishouden. Doelgerichte handelingen worden steeds moeilijker. Wanneer de klachten erger worden heeft iemand ook meer hulp hierbij nodig.
 • Problemen met taal en praten: Moeite om de juiste woorden te vinden of om ze correct uit te spreken. Iemand met Alzheimer krijgt vaak moeite met taal, zowel spreken als schrijven.
 • Problemen met herkenning: Dagelijkse voorwerpen worden onherkenbaar. Ook bepaalde geluiden en ook bekende personen of familieleden.
 • Verwarring over tijd en plaats: Waar ben ik? Of welke dag, maand of jaar is het? Bij Alzheimer weet iemand vaak niet goed de tijd te bepalen.
 • Verandering in stemming of gedrag: Dit is een veelvoorkomend symptoom bij Alzheimer. Het kan iemand onrustig maken, agressief of angstig. Ook trekt iemand zich soms meer terug en toont geen initiatief meer. Een cliënt kan ook veel last hebben van stemmingsveranderingen.
 • Verdwalen: Iemand kan de omgeving niet meer goed herkennen en hierdoor de weg kwijtraken. Dit kan al in de cliënt zijn of haar eigen buurt of zelfs huis zijn.
Vrouw kroon

Fases Alzheimer

Alzheimer is een ziekte die gaandeweg steeds erger wordt. Steeds meer hersencellen raken beschadigd. Dit kan snel of langzaam gaan. Het verloop van de ziekte verschilt per persoon. We kunnen het verloop in drie fases indelen:

 1. Beginfase: In de vroege fase is Alzheimer nog niet heel merkbaar. Er zijn kleine veranderingen te zien in het gedrag of met dagelijkse bezigheden. Beginnende Alzheimer symptomen zijn voornamelijk geheugenverlies en moeite hebben met doelgerichte handelingen. Iemand merkt dat het geheugen hapert en probeert vaak schijn te houden in deze fase.
 2. Middenfase: Veranderingen worden duidelijker in deze fase. De verwarring over tijd en plaats neemt toe. In deze fase weten mensen met Alzheimer steeds minder wie ze zijn en waar ze zijn. Symptomen als verwarring, herkenning en verdwalen komen ter pas. Er ontstaat een verandering in het gedrag, waardoor een cliënt met Alzheimer snel boos kan worden, misschien zelfs agressief of gedragen zich ‘onwillig’.
 3. Laatste fase: In deze fase ´vertrekt het geheugen naar vroeger´. Recente herinneringen verdwijnen sneller, maar oudere herinneringen blijven wel langer hangen. Iemand in de laatste fase van Alzheimer krijgt ook moeite met eten, raakt vaak incontinent en krijgt steeds meer moeite met praten.

Alzheimer levensverwachting

Bij de dementievorm Alzheimer loopt de levensverwachting uiteen van drie tot twintig jaar. De gemiddelde levensverwachting voor iemand met het ziektebeeld Alzheimer is 6,5 jaar. Elke cliënt en elke situatie is hierin anders.

Oorzaak van Alzheimer

Bij het ziektebeeld Alzheimer ontstaat er op verschillende plekken in de hersenen schade. Het heeft vaak te maken met bepaalde eiwitten of cellen waar het gedrag van veranderd. Er zijn vier mogelijke vormen van schade die voorkomen bij Alzheimer:

 • Eiwit amyloïd klontert samen: Eiwitten zorgen in de hersenen ervoor dat hersencellen boodschappen naar elkaar sturen. Ook zorgen ze voor voeding. Bij Alzheimer beweegt het amyloïd eiwit niet meer, waardoor de eiwitten vast komen te zitten en beginnen samen te klonteren. Dit zorgt ervoor dat de hersencellen geen boodschappen meer aan elkaar kunnen geven en daardoor afsterven. Dit ontstaat voornamelijk in de hippocampus waar herinneringen worden opgeslagen in de hersenen.
 • Eiwitkluwen Tau: Het eiwit Tau zorgt voor vervoer van voedingsstoffen voor de hersencellen. Bij Alzheimer ontstaat er een kluwen van eiwitten waarvan tau een schadelijk eiwit is. De bouwstenen van de cel zijn namelijk door elkaar gehusseld. De vorm wijkt af waardoor het transport van voedingsstoffen niet goed verloopt. De hersencellen sterven dan af.
 • Gliacellen werken harder: In de hersenen zitten gliacellen die de schadelijke amyloïd-eiwitten afbreken. Bij Alzheimer gaan deze cellen vaak ineens harder of agressiever werken. Dit zorgt ervoor dat het ziekteproces wordt versneld.
 • Mechanisme van de bloed-hersenbarrière werkt niet meer: Bij de hersen zit een bloed-hersenbarrière die ervoor zorgt dat er geen schadelijke stoffen in het hersenweefsel komen. In de barrière zitten ook mechanismen die ervoor zorgen dat het amyloïd eiwit vanuit de hersenen het bloed in wordt getransporteerd. Bij Alzheimer kunnen deze mechanismen falen en ontstaan er ophopingen van het schadelijke amyloïd eiwit.

Behandeling Alzheimer

De ziekte Alzheimer is helaas nog niet te genezen. Behandelingen voor Alzheimer zorgen momenteel alleen ervoor dat de achteruitgang en de symptomen worden afgeremd. Een arts kan medicijnen voorschrijven zoals galantamine, donepezil, rivastigmine en memantine. Ontstane hersenschade wordt hier niet mee teruggedraaid, maar zorgt ervoor dat de symptomen verminderen. Zo kan iemand met Alzheimer dagelijks beter functioneren. De effecten van deze behandelingen zijn per cliënt verschillend. Ook zijn er diverse therapieën die het leven van iemand met de dementievorm Alzheimer prettiger kunnen maken.

Standby Zorg en Alzheimer

Bij Alzheimer is het verstandig om vroeg hulp in te schakelen. Uit ervaring weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om op een rustige manier te wennen aan de nieuwe en onbekende levensfase. Standby Zorg kan gemakkelijk de zorg aanpassen op de behoeftes van de cliënt. Als dit verandert, veranderen wij ook. Wij zorgen ervoor dat iemand in de vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Wij bieden zorg aan in blokken vanaf 3 uur aaneengesloten. Dit geeft ons de gelegenheid om bijvoorbeeld ook eens een wandeling of een praatje te maken. En breekt de laatste levensfase aan? Ook dan kunt u op ons rekenen.

Telefoon Roze

Thuiszorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Laat u terug bellen