Alzheimer in Nederland

Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 hersenziektes waarbij de geestelijke gezondheid achteruitgaat. De ziekte van Alzheimer is er één van. Van alle mensen met dementie heeft 70% de ziekte van Alzheimer. De ziekte begint diep in de hersenen, in de hippocampus, de plek waar we herinneringen opslaan. In het begin valt daarom geheugenverlies het meest op. Later verspreidt de ziekte zich verder in de hersenen. Dan kunnen ook problemen ontstaan met denken, taal en dagelijkse handelingen, zelfs met het karakter en gedrag. De ziekte is helaas nog niet te genezen.

Standby Zorg en Alzheimer

Standby thuiszorg kan veel voor u betekenen als specialist in dementiezorg. We hebben jarenlange ervaring in de dementiezorg. We passen de zorg aan op uw wensen en behoeftes. Op deze manier kunt u langer thuis blijven wonen, waar u alleen maar profijt van heeft. Juist voor mensen met dementie is een vaste structuur belangrijk. Thuis voelt veilig en vertrouwd. Ook ontlasten we mantelzorgers, zodat zij hun partner of familielid beter kunnen bijstaan. Standby Zorg biedt dementiezorg aan huis, als het nodig is 24 uur per dag. Onze dementiezorgverleners zijn deskundig en gecertificeerd.

Wat is de ziekte van Alzheimer?

Alzheimer begint met geheugenproblemen. U fietst naar de supermarkt, maar eenmaal in de winkel heeft u geen idee meer waar u eigenlijk voor kwam. U had toch een boodschappenlijstje gemaakt? Dat ligt nog thuis.

De ziekte van Alzheimer is niet hetzelfde als dementie, het is een vorm van dementie. Deze vorm van dementie komt wel het meest voor. De ziekte begint met dingen vergeten. Vooral dingen die net gebeurd zijn. Bijvoorbeeld vergeten dat er eerder op de dag bezoek is geweest. Iemand met beginnende Alzheimer heeft dat vaak zelf niet eens in de gaten. Anderen valt het wel op. Gaandeweg gaan de hersenen meer achteruit en nemen de klachten toe. Welke dag is het vandaag? Waarom weet ik de weg niet meer? 

Vrouw kroon

Alledaagse dingen als praten en koffiezetten kunnen moeilijk worden. Ineens kan zo iemand boos of verdrietig zijn.

Alzheimer symptomen

Wat zijn de symptomen van Alzheimer chevron-down

Bij de ziekte van Alzheimer staat – zeker in het begin – geheugenverlies op de voorgrond. Gaandeweg kunnen ook stemming, persoonlijkheid en gedrag veranderen. De aard, plaats en ernst van de afwijkingen in de hersenen bepalen welke symptomen precies optreden.

Iemand met Alzheimer krijgt moeite met alledaagse dingen. Bijvoorbeeld: plannen maken, beslissingen nemen, problemen oplossen, een gesprek volgen. Om zelfstandig te kunnen blijven leven, is hulp nodig. Andere kenmerken zijn:

  • nieuwe informatie niet kunnen onthouden
  • informatie kwijtraken die al langer in het geheugen zit
  • moeite hebben met tijd en plaats: waar ben ik, welke dag is het, welke maand, welk jaar?
  • taalproblemen in woord en schrift (afasie)
  • moeite hebben om voorwerpen en geluiden te herkennen (agnosie)
  • moeite hebben om handelingen in de juiste volgorde uit te voeren (apraxie)
  • moeite hebben om situaties juist in te schatten en hierover logisch na te denken.

Bij Alzheimer kunnen ook het karakter en gedrag veranderen. Iemand kan onrustig worden, achterdochtig of agressief. Of juist lusteloos. De stemming kan snel omslaan.

Het verloop van Alzheimer

Alzheimer is een ziekte die gaandeweg steeds erger wordt. Steeds meer hersencellen raken beschadigd. Dit kan snel of langzaam gaan. Het verloop van de ziekte verschilt per persoon. We kunnen het verloop in drie fases indelen. 

  1. Vroege fase: In deze fase zien we geheugenverlies en algemene onhandigheid. Het wordt steeds lastiger om de regie over het eigen leven te behouden. Mensen proberen in deze fase vaak de schijn op te houden. Begrijpelijk. Mensen merken dat het geheugen hapert, het denken verstoord raakt. En dat zelfstandig leven steeds moeilijker gaat. Dat voelt onveilig en bedreigend.
  2. Middenfase: In de middenfase wordt duidelijker dat er echt iets aan de hand is. De verwarring over tijd en plaats neemt toe. In deze fase weten mensen met Alzheimer steeds minder wie ze zijn en waar ze zijn. Ze maken een zoekende indruk. Ze kunnen boos worden, misschien zelfs agressief, gedragen zich ‘onwillig’.
  3. Laatste fase: In deze fase ‘vertrekt het geheugen naar vroeger’. Gesprekken voeren en begrijpen wordt steeds lastiger. Niet zo gek natuurlijk: elk woord moet uit het geheugen worden gehaald. De plaatjes uit het ‘fotoboek’ van onze herinneringen verdwijnen, en wel in omgekeerde volgorde: recente herinneringen verdwijnen het eerst, de vroegste herinneringen blijven het langst bestaan.

Oorzaak van Alzheimer

Alzheimer ontstaat niet van de ene op de andere dag. Het begint sluipend. De hersenen kunnen alleen goed werken als de hersencellen onderling goed communiceren. Die ‘gedachtestromen’ lopen vast omdat bepaalde eiwitten zich ophopen in zenuwcellen. Wetenschappers benoemen vier veranderingen.

Eiwit klontert samen: Het giftige eiwit amyloid stapelt zich op tussen de zenuwcellen en vormt ‘plaques’. Dit gebeurt als eerste in een diep deel van de hersenen (hippocampus). Juist hier worden herinneringen opgeslagen. Vergeetachtigheid is daarom vaak een eerste uiting van de ziekte van Alzheimer.

Eiwitkluwen: Problemen kunnen ook ontstaan door een ander eiwit: tau. Bij de ziekte van Alzheimer is het tau-eiwit anders dan normaal. De bouwstenen van de cel zijn door elkaar gehusseld en vormen een kluwen. Hierdoor verloopt het transport van voedingsstoffen in de cel niet goed. De cel sterft af.

Gliacellen: Gliacellen spelen in de hersenen een rol bij het afbreken van de schadelijke amyloid-eiwitten. Deze gliacellen gaan soms overactief en agressief te werk. Dit kan het ziekteproces versnellen

Bloed-hersenbarrière: In de hersenen is sprake van een bloed-hersenbarrière. Deze barrière zorgt ervoor dat er geen schadelijke stoffen in het hersenweefsel terechtkomen. Het werkt ook andersom: het amyloid-eiwit vanuit de hersenen wordt via het bloed afgevoerd. Als dit niet meer goed werkt, ontstaan ophopingen van amyloid-eiwitten in het brein.

Behandeling voor Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is helaas nog niet te genezen. Met de juiste behandeling kunnen we de achteruitgang en symptomen wel remmen. Een arts kan hiervoor medicijnen voorschrijven. Zo kunnen galantamine, rivastigmine, donezepil en memantine het proces vertragen. Ook kan een arts medicijnen voorschrijven om de gevolgen van de ziekte te behandelen, bijvoorbeeld slapeloosheid, somberheid en agressie. Ook wordt aangeraden om te bewegen en de hersenen actief te houden. Door bijvoorbeeld oude foto’s te bekijken of een potje te dammen. Een geheugenspel werkt minder goed, omdat mensen dit vaak ervaren als een test die elke keer mislukt.

quote

Standby Thuiszorg en hun medewerkster hebben de zorg geregeld voor mijn vader, die Alzheimer had. Door hun persoonlijke aanpak hebben zij het vertrouwen en het hart van mijn vader gewonnen. Ze dachten mee met ons (mijn moeder en met mij) om de zorg zo goed mogelijk te organiseren. Ook was er oog voor de fysieke beperkingen van mijn moeder. Hierdoor was de laatste periode van mijn vaders leven zo optimaal mogelijk en heeft hij nog kunnen genieten.

Standby Zorg en de ziekte van Alzheimer

Het is goed om op tijd hulp in te roepen. Vroege hulp helpt u en uw mantelzorger. We merken dat veel mensen te laat hulp inroepen. Dat is jammer en onnodig, wij helpen graag. Juist in het begin kunnen we veel betekenen. Bovendien kunnen we ons gemakkelijk aanpassen: als de behoefte aan zorg verandert, veranderen wij ook. Standby Zorg zorgt ervoor dat u langer in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Juist die vertrouwde omgeving, de vaste structuur en het eigen ritme helpen u om langer, fijn en zelfstandig te leven

De gespecialiseerde medewerkers van Standby Zorg zorgen ervoor dat de zorg geleverd wordt waar u behoefte aan heeft. Wij bieden zorg aan in blokken vanaf 2 uur aaneengesloten. Dit geeft ons de gelegenheid om bijvoorbeeld ook eens wandeling of een praatje te maken. Wij zorgen voor u, zodat u daarover geen zorgen heeft. En als de laatste levensfase in zicht is? Ook dan kunt u op ons rekenen, met zorg die voor nodig is. 

Dementiezorg

Dementiezorg nodig? 

Bel ons direct op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken

Terugbelverzoek inplannen