Stervensbegeleiding thuis

Wanneer de laatste levensfase is aangebroken zijn er verschillende keuzes te maken. Het begint met het maken van de keuze om thuis te sterven of in een hospice. Thuis sterven heeft in veel gevallen de voorkeur. U bent in een vertrouwde omgeving waar u zich veilig voelt. Het biedt een intiemere sfeer en meer vrijheid om dingen op uw eigen manier te doen. Thuis sterven kan met behulp van terminale thuiszorg of palliatieve thuiszorg. Om thuis sterven mogelijk te maken moet wel het een en ander geregeld worden.

De praktische zaken bij thuissterven

Thuis sterven is een mooie manier om in alle rust op eigen manier te sterven, voor zowel de cliënt als de omgeving. Om dit mogelijk te maken dienen er een aantal praktische zaken geregeld te worden. Denk hierbij aan 

  • Medische zorg 
  • Ondersteuning van mantelzorgers en/of vrijwilligers
  • Medische hulpmiddelen noodzakelijk

Ook moet er ruimte zijn voor bijvoorbeeld een speciaal bed, vaak een hoog-laagbed of ziekenhuisbed. Maar deze praktische zaken zijn afhankelijk van de situatie en wordt per cliënt bekeken.

Terminale en palliatieve thuiszorg

Vaak is er vanaf het moment van thuiskomst hulp nodig. Afhankelijk van de situatie spreken we over terminale thuiszorg of palliatieve thuiszorg. Waarbij de thuiszorg zorg draagt voor de persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg en hulp in de huishouding. De huisarts zorgt voor de medische zorg. De invulling van thuiszorg kan in allerlei verschillende vormen en bij verschillende partijen. De huisarts, casemanager of het ziekenhuis kan hierbij adviseren.

Als er wordt gekozen om thuis te sterven dan wordt de zorg gericht op het zo min mogelijk lijden van de cliënt. Wat dat precies betekent is per situatie verschillend. In overleg met de cliënt en de naasten wordt er een zorgplan opgesteld die passend is bij de situatie en de wensen. Zo is het mogelijk om zorgblokken te kiezen vanaf bijvoorbeeld 3 uur aaneengesloten, nachtzorg, maar ook 24-uurszorg zou een mogelijkheid kunnen zijn. Bij deze zorg is er altijd een zorgverlener in huis aanwezig. Laat u vooral adviseren wat hierin de mogelijkheden zijn.

Medische hulpmiddelen

Om thuis te kunnen sterven zijn medische hulpmiddelen vaak noodzakelijk. Als de thuiszorg wordt aangevraagd wordt er ook direct gekeken naar de benodigde zorg- en verpleeghulpmiddelen. De zorgverlener vraagt deze aan bij een aanbieder van zorghulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld Medipoint. Deze hulpmiddelen worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Thuis sterven standby zorg

Mantelzorg of vrijwilligers

Naast professionele hulp is de hulp van mantelzorgers of vrijwilligers ook nodig om thuis te kunnen overlijden. De cliënt kan en mag namelijk niet alleen blijven. Mantelzorg wordt vaak gedaan door de partner of kinderen van de cliënt. Dit is niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal zwaar. Een vrijwilliger kan hierbij dan ook ondersteunen. Er zijn meerdere organisaties waar u terecht kan, zoals de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland, Nederlandse Patiënten Vereniging of Humanitas.

Wat gebeurt er zodra iemand gestorven is?

  1. Zodra iemand is overleden is er tijd om eerst rustig afscheid te nemen. Het is vaak een van de laatste momenten dat u iemand nog bij u heeft. Na dat moment kan de huisarts of de huisartsenpost gebeld worden. 
  2. Een huisarts moet altijd eerst de overledene schouwen. Dit houdt in dat de huisarts het lichaam onderzoekt om de dood officieel vast te stellen. Vervolgens worden er overlijdenspapieren in gevuld. Dit zijn officiële documenten die nodig zijn om iemand te mogen begraven of cremeren. Pas als de huisarts is geweest kan de uitvaartverzorger op de hoogte gebracht worden.
  3. Zodra de uitvaartverzorger er is zal de laatste verzorging plaatsvinden, dit wordt ook wel afleggen genoemd. Het afleggen is ervoor bedoelt om de overledene volgens de visie van de nabestaande te verzorgen en aan te kleden. Denk hierbij aan wassen, haarverzorging, afplakken van wonden, aankleden enzovoort. Meestal wordt dit uitgevoerd door twee personen van de uitvaartvaarverzorger. Maar mochten hier andere wensen over zijn dan kan dat aangegeven worden. 
  4. Na de laatste verzorging zal de overledene opgebaard worden. Dit kan thuis of in een rouwcentrum. Dit spreekt u ook af met de uitvaartverzorger net als de overige zaken die geregeld moeten worden, zoals de uitvaart.
  5. Uw uitvaartverzorger helpt u bij het regelen van de uitvaart en neemt u aan de hand om het afscheid te regelen.

Standby Zorg en thuis sterven

Standby Zorg is al ruim 20 jaar specialist in terminale thuiszorg en palliatieve thuiszorg. Wij begrijpen hoe belangrijk het is om thuis in de vertrouwde omgeving te zijn, vooral in die laatste levensfase. Standby Zorg helpt u daarom graag om dit mogelijk te maken. Wij schakelen met alle betrokken partijen en geven informatie over de verschillende financieringsmogelijkheden. 

Telefoon Roze

Terminale of palliatieve zorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Laat u terug bellen