Pgb bij Wet maatschappelijke ondersteuning

Als u een Wmo indicatie heeft kunt u ervoor kiezen om de hulp zelf in te kopen met een Persoonsgebonden budget (pgb). Er wordt dan een budget vrijgegeven en met dit budget bepaalt u welke zorginstelling of zorgverlener waar en wanneer de hulp biedt. Op deze manier heeft u zelf invloed op de invulling van de hulp.

Welke zorg valt onder een pgb via de Wmo?

Een indicatie voor een Wmo moet u aanvragen bij de gemeente. Ook het persoonsgebonden budget (pgb) dient u aan te vragen bij de gemeente. De hulp die hieronder valt is:

 1. huishoudelijke hulp
 2. begeleiding in het dagelijks leven
 3. begeleiding bij persoonlijke verzorging
 4. begeleiding in een groep, zoals dagbesteding
 5. logeeropvang en vakantieopvang (ook wel respijtzorg genoemd)
 6. beschermd wonen
 7. woningaanpassing
 8. hulpmiddelen voor vervoer, zoals een rolstoel of scootmobiel

Voorwaarden Wmo-pgb

U kunt een pgb voor de Wmo aanvragen bij uw gemeente. U dient dan aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U kunt het budget beheren of iemand machtigen die dit voor u kan doen. Dit betekent ook dat u zelf (of de gemachtigde) de ondersteuning kunt inkopen en hulpverleners aansturen.
 • U koopt 'doeltreffende' ondersteuning in. Deze zorgt ervoor dat u zelfstandiger door kunt leven, de hulp dient cliëntgericht en veilig te zijn.
 • U kunt toelichten waarom u zelf wilt inkopen met een pgb.

Het kan zijn dat de gemeente nog andere voorwaarden stelt in de gemeentelijke verordening. Een aanvraag voor een pgb kan niet zomaar geweigerd worden. Als u voldoet aan de voorwaarden heeft u recht op een pgb.

Betalingen vanuit pgb budget

Het pgb wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank, het budget wordt dus niet op uw rekening gestort. Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank regelt de betalingen op basis van de zorgovereenkomsten die zijn afgesloten. U dient de facturen die u krijgt in via de post of via het online portaal bij de Sociale Verzekeringsbank. Zij betalen dan de zorginstelling of -verlener direct. Via het portaal heeft u een duidelijk overzicht wat de stand is van uw pgb.

Eigen bijdrage bij een Wmo-pgb

Bij de Wmo moet u een eigen bijdrage betalen. Dit geldt als u kiest voor ZiN, maar ook als u kiest voor een pgb. De eigen bijdrage is maximaal €19 per maand. Er zijn uitzonderingen voor de eigen bijdrage. Deze kunt u bij de gemeente opvragen.

Wat mag u zorgverleners betalen?

Dit verschilt per gemeente. In de wet staat dat de tarieven toereikend moeten zijn zodat u de benodigde ondersteuning kunt inkopen. Voor deze benodigde ondersteuning zal de gemeente uitgaan van het advies van de indicatiesteller. Het kan zijn dat uw gemeente een lager uurtarief hanteert dan de zorgverlener die u inhuurt. De meerkosten hiervan betaalt u zelf.

Standby Zorg en Wmo-pgb

Als u kiest voor een Wmo-pgb kunt u hulp inkopen bij Standby Zorg. Wij nemen dan veel taken voor u uit handen, zoals:

 1. Het opstellen van een zorgplan;
 2. het maken van de zorgovereenkomst;
 3. het samenstellen van een gespecialiseerd team van zorgverleners;
 4. het plannen van de ondersteuning;

Daarnaast geven wij u advies over de zorg en de verschillende mogelijkheden. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Wat is een Wmo indicatie? chevron-down

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. De hulp wordt geregeld door de gemeente en zorgt voor ondersteuning thuis. Dit kan begeleiding zijn, huishoudelijke hulp of een ondersteuning van de mantelzorger. 

Hoe vraag ik een Wmo indicatie aan? chevron-down

De Wmo indicatie vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. De gemeente heeft een Wmo-loket, zij ondersteunen u bij de aanvraag van de indicatie. Het aanvragen van een indicatie kan per gemeente anders zijn. De gemeente helpt u met het aanvragen de indicatie, ook wordt er gratis cliëntondersteuning aangeboden door de gemeente.

Wat is het SVB? chevron-down

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de volksverzekeringen in Nederland uit. Dit zijn verschillende wetten en regelingen op het gebied van sociale zekerheid. Hier vallen onder andere de Wet langdurige zorg (Wlz) en het persoonsgebonden budget (pgb) onder. Komt u in aanmerking voor een sociale verzekering? Dan kan de SVB u daarbij helpen. De SVB zorgt dat u de juiste informatie krijgt en het bedrag waar u recht op heeft op tijd aan u wordt uitbetaald.

Telefoon Roze

Thuiszorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Laat u terug bellen