Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente is verantwoordelijk en zorgt voor de ondersteuning thuis. 

Welke ondersteuning biedt de Wmo?

De gemeente ondersteunt mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Denk hierbij aan:

  1. begeleiding en dagbesteding;
  2. ondersteuning van de mantelzorger
  3. huishoudelijke hulp
  4. een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  5. opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Wmo per gemeente

Iedere gemeente is verantwoordelijk voor de Wmo en mag dit naar eigen idee invullen. Daarom kan de invulling, het aanvragen en het budget per gemeente afwijken. Het is daarom goed om onderzoek te doen naar de WMO in uw eigen gemeente.

Wmo aanvragen

Het sociale wijkteam of het Wmo-loket van uw gemeente geeft u informatie over de Wmo. Zij helpen u ook met de aanvraag van voorzieningen uit de Wmo. Er wordt gratis cliëntondersteuning aangeboden door de gemeente.

Wmo Persoonsgebonden budget (pgb)

U kunt er voor kiezen om de Wmo om te laten zetten naar een persoonsgebonden budget (pgb). Er wordt dan een budget vrijgegeven en met dit budget bepaalt u welke zorginstelling of zorgverlener waar en wanneer ondersteuning biedt. Op deze manier heeft u zelf invloed op de invulling van de hulp. Het pgb wordt niet op u eigen rekening gestort maar de betalingen verlopen via de Sociale Verzekeringsbank.

Wmo Zorg in Natura (ZiN)

Als u een aanvraag heeft gedaan voor de Wmo gaat de gemeente kijken naar zorgpartijen waar zij een contract hebben afgesloten. U ontvangt dan de zorg direct van de gecontracteerde partijen van de gemeente.

Eigen bijdrage Wmo

Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor de Wmo-ondersteuning. U betaalt in de meeste gevallen een eigen bijdrage van € 19,00 per maand. De gemeente kan een lagere eigen bijdrage vaststellen voor bijvoorbeeld huishoudens met een minimuminkomen.

Financiering bij de Wmo

Bij de Wmo zijn er verschillende manieren om deze hulp te ontvangen. Dit is onder andere mogelijk door een Persoonsgebonden budget (pgb) of door Zorg in Natura (ZiN). Bij een PGB ontvangt u een budget waarmee u zelf de hulp inkoopt. Bij Zorg in Natura neemt u de zorg direct af bij de instelling waar uw zorgverzekering een contract mee heeft.

Veelgestelde vragen

Wat is een Wmo indicatie? chevron-down

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. De hulp wordt geregeld door de gemeente en zorgt voor ondersteuning thuis. Dit kan begeleiding zijn, huishoudelijke hulp of een ondersteuning van de mantelzorger. 

Hoe vraag ik een Wmo indicatie aan? chevron-down

De Wmo indicatie vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. De gemeente heeft een Wmo-loket, zij ondersteunen u bij de aanvraag van de indicatie. Het aanvragen van een indicatie kan per gemeente anders zijn. De gemeente helpt u met het aanvragen de indicatie, ook wordt er gratis cliëntondersteuning aangeboden door de gemeente.

Hoe wordt de financiering geregeld bij een Wmo indicatie? chevron-down

Met een Wmo indicatie kunt u ook zorg van Standby Zorg ontvangen als u kiest voor een pgb. Met dit persoonsgebonden budget kunt u zelf kiezen voor een zorgaanbieder.

Wat is het SVB? chevron-down

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de volksverzekeringen in Nederland uit. Dit zijn verschillende wetten en regelingen op het gebied van sociale zekerheid. Hier vallen onder andere de Wet langdurige zorg (Wlz) en het persoonsgebonden budget (pgb) onder. Komt u in aanmerking voor een sociale verzekering? Dan kan de SVB u daarbij helpen. De SVB zorgt dat u de juiste informatie krijgt en het bedrag waar u recht op heeft op tijd aan u wordt uitbetaald.

Telefoon Roze

Thuiszorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Laat u terug bellen