Pgb bij Zorgverzekeringswet

Bij de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunt u ervoor kiezen om de zorg zelf in te kopen met een Persoonsgebonden budget (pgb). Er wordt dan een budget vrijgegeven en met dit budget bepaalt u welke zorginstelling of zorgverlener waar en wanneer de zorg biedt. Op deze manier heeft u zelf invloed op de invulling van de zorg. 

Pgb aanvragen bij de zorgverzekeraar

Het Zvw-pgb is er voor kinderen en volwassenen die langer dan een jaar verpleging of verzorging nodig hebben. Dit geldt ook voor palliatieve terminale zorg. Om gebruik te maken van een persoonsgebonden budget dient u een aanvraag in bij de zorgverzekeraar.

Voor welke hulp is een pgb via Zvw geschikt?

Een pgb via Zvw is voor meerdere type zorg geschikt, zoals: 

 1. Verpleging
 2. Persoonlijke verzorging vanwege medische zorg of met een hoog risico op medische zorg
 3. Medisch specialistische zorg, zoals het toedienen van zuurstof of medicijnen via een infuus
 4. Palliatieve terminale zorg

De aanvraag van een pgb

Het aanvragen van een pgb bij de zorgverzekeraar bestaat uit 5 stappen:

 • Aanvraag van een indicatie voor verpleging of verzorging bij de wijkverpleegkundige
 • Het maken van een budgetplan, welke zorg moet er ingekocht worden en wat kost deze zorg
 • De wijkverpleegkundige komt langs voor de indicatie om te bespreken welke ziekte of beperkingen er zijn, welke zorg nodig is en welke zorg er al verleent wordt door familie of vrijwilligers. Via de wijkverpleegkundige ontvangt u een aanvraagformulier voor een pgb.
 • De zorgverzekeraar bekijkt uw aanvraag en neemt vaak contact met u op om de keuze voor een pgb te bespreken.
 • De zorgverzekeraar neemt een besluit over de aanvraag.

Betalingen vanuit pgb budget

Om de zorgverleners te betalen dient u eerst de factuur in bij de zorgverzekeraar. Deze controleert de factuur en stort het bedrag op uw bankrekening. Na ontvangst van dit bedrag betaalt u zelf de zorgverlener. De administratie hiervan kunt u ook uitbesteden aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Standby Zorg en Zvw-pgb

Als u kiest voor een Zvw-pgb kunt u zorg inkopen bij Standby Zorg. Wij nemen dan veel taken voor u uit handen, zoals:

 1. Het opstellen van een budgetplan;
 2. het samenstellen van een gespecialiseerd team van zorgverleners;
 3. het plannen van de zorg;
 4. zorgen voor vervanging bij ziekte of vakantie van de zorgverleners

Daarnaast geven wij u advies over de zorg en de verschillende mogelijkheden. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voorwaarden voor een pgb via Zwv? chevron-down


Om in aanmerking te komen voor een Zvw-pgb zijn er een aantal voorwaarden waar u aan dient te voldoen:

 • De indicatie mag niet ouder zijn dan 3 maanden
 • De zorgvraag is langer dan een jaar
 • U bent zelf, of met hulp van een ander, in staat om de administratie bij te houden en de pgb te beheren
 • U bent zelf, of met hulp van een ander, in staat om goede zorg te regelen
 • U bent zelf, of met hulp van een ander, in staat om de zorgverleners aan te sturen
 • U moet aan kunnen geven waarom u de keuze maakt voor een pgb.

Standby Zorg kijkt graag samen met u naar bovenstaande punten. We geven u advies en kijken waar we u kunnen ondersteunen.

Om in aanmerking te komen voor een Zvw-pgb zijn er een aantal voorwaarden waar u aan dient te voldoen:

Is er een eigen bijdage bij een Zvw-pgb? chevron-down

De zorg via de zorgverzekeringswet valt binnen het basispakket. Dit betekent dat hier ook een eigen risico geldt. Dit eigen risico van €385 betaalt u dus eerst zelf, daarnaast kan de zorg vergoed worden via een pgb.

Telefoon Roze

Thuiszorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Laat u terug bellen