Pgb bij Wet langdurige zorg

Als u een Wlz indicatie heeft kunt u ervoor kiezen om de zorg zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Er wordt dan een budget vrijgegeven en met dit budget bepaalt u welke zorginstelling of zorgverlener waar en wanneer de zorg biedt. Op deze manier heeft u zelf invloed op de invulling van de zorg.

Voorwaarden Wlz - pgb

Om een Wlz-pgb te ontvangen dient u een aantal voorwaarden te voldoen:

 1. U heeft een indicatie voor zorg vanuit de Wlz
 2. U heeft met het zorgkantoor besproken waarom een pgb geschikt is voor u
 3. U moet een budgetplan opstellen over welke zorg u waar inkoopt.
 4. U sluit een zorgovereenkomst af met alle afspraken omtrent de zorg
 5. U mag (en soms moet) een vertegenwoordiger aanwijzen voor het beheer van het pgb.

Standby Zorg kan u ondersteunen met bovenstaande punten. We geven u graag advies en kijken met u waar we kunnen ondersteunen.

Het pgb budget

De hoogte van het pgb budget wordt bepaald door het CIZ. Zij stellen vast welke soort zorg er nodig is. Dit is terug te vinden in uw zorgprofiel. Per soort zorg zijn er landelijk maximale tarieven vastgesteld. Dit zijn dan ook de tarieven die u maximaal mag betalen uit uw pgb. Indien dit hoger uitvalt kunt u het verschil bijbetalen.

Betalingen vanuit pgb budget

Het pgb wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank, het budget wordt dus niet op uw rekening gestort. Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank regelt de betalingen op basis van de zorgovereenkomsten die zijn afgesloten. U dient de facturen die u krijgt in via de post of via het online portaal bij de Sociale Verzekeringsbank. Zij betalen dan de zorginstelling of -verlener direct. Via het portaal heeft u een duidelijk overzicht wat de stand is van uw pgb.

Eigen bijdrage bij een Wlz-pgb

Bij de Wlz moet u een eigen bijdrage betalen. Dit geldt als u kiest voor ZiN, maar ook als u kiest voor een pgb. De eigen bijdrage kan niet vanuit het pgb worden betaald. Deze wordt berekend door het CAK op basis van eigen inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

Standby Zorg en Wlz-pgb

Als u kiest voor een Wlz-pgb kunt u zorg inkopen bij Standby Zorg. Wij nemen dan veel taken voor u uit handen, zoals:

 1. het opstellen van een zorgplan
 2. het maken van de zorgovereenkomst;
 3. het samenstellen van een gespecialiseerd team van zorgverleners;
 4. het plannen van de zorg;
 5. zorgen voor vervanging bij ziekte of vakantie van de zorgverleners

Daarnaast geven wij u advies over de zorg en de verschillende mogelijkheden. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Wat is een Wlz indicatie? chevron-down

Een Wlz indicatie is een zorgindicatie voor de Wet langdurige zorg. De Wlz indicatie is er voor mensen die een langdurige en intensieve zorgvraag hebben. U kunt een Wlz indicatie kunt aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft blijvend zorg nodig
 • U heeft 24 uur per dag zorg nodig, of deze dient in de nabijheid te zijn
 • U voldoet aan één van de 6 grondslagen

Als de Wlz indicatie is toegekend kunt u verschillende soorten zorg ontvangen, zoals thuiszorg, het verblijf in een zorginstelling of geestelijke gezondheidszorg. Lees meer...

Hoe vraag ik een Wlz indicatie aan? chevron-down

De Wlz indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U vult dan een vragenlijst in, dit kan digitaal of per post. Deze aanvraag wordt dan beoordeeld door het CIZ en binnen 6 weken ontvangt u een antwoord. Lees meer...

Wat is het CIZ? chevron-down

De CIZ is het Centrum Indicatiestelling Zorg, zij beoordelen of u in aanmerking komt voor een CIZ indicatie bij langdurige intensieve zorg. Dit is een besluit waarin staat dat u recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft altijd een indicatiebesluit van het CIZ nodig om langdurige zorg vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar.

Wat is het SVB? chevron-down

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de volksverzekeringen in Nederland uit. Dit zijn verschillende wetten en regelingen op het gebied van sociale zekerheid. Hier vallen onder andere de Wet langdurige zorg (Wlz) en het persoonsgebonden budget (pgb) onder. Komt u in aanmerking voor een sociale verzekering? Dan kan de SVB u daarbij helpen. De SVB zorgt dat u de juiste informatie krijgt en het bedrag waar u recht op heeft op tijd aan u wordt uitbetaald.

Wat is het CAK? chevron-down

Iedereen die zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt, betaalt naast de maandelijkse zorgpremie een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stelt ook de hoogte van de eigen bijdrage vast. Dit gebeurt op basis van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw indicatie. De Wlz kent twee soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. Wanneer u zorg thuis ontvangt, geldt altijd een lage eigen bijdrage. U kunt uw eigen bijdrage berekenen met behulp van de rekentool op de website van het CAK.

Contact roze

Thuiszorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter dan bellen wij u om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Terugbelverzoek inplannen