Pgb bij Wet langdurige zorg

Als u een Wlz indicatie heeft kunt u ervoor kiezen om de zorg zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Er wordt dan een budget vrijgegeven en met dit budget bepaalt u welke zorginstelling of zorgverlener waar en wanneer de zorg biedt. Op deze manier heeft u zelf invloed op de invulling van de zorg.

Voorwaarden Wlz - pgb

Om een Wlz-pgb te ontvangen dient u een aantal voorwaarden te voldoen:

  1. U heeft een indicatie voor zorg vanuit de Wlz.
  2. U heeft met het zorgkantoor besproken waarom een pgb geschikt is voor u.
  3. U moet een budgetplan opstellen over welke zorg u waar inkoopt.
  4. U sluit een zorgovereenkomst af met alle afspraken omtrent de zorg.
  5. U mag (en soms moet) een vertegenwoordiger aanwijzen voor het beheer van het pgb.

Standby Zorg kan u ondersteunen met bovenstaande punten. We geven u graag advies en kijken, met u, waar we kunnen ondersteunen.

Het pgb budget

De hoogte van het pgb budget wordt bepaald door het CIZ. Zij stellen vast welke soort zorg er nodig is. Dit is terug te vinden in uw zorgprofiel. Per soort zorg zijn er landelijk maximale tarieven vastgesteld. Dit zijn dan ook de tarieven die u maximaal mag betalen uit uw pgb. Indien dit hoger uitvalt kunt u het verschil zelf bijbetalen.

Betalingen vanuit pgb budget

Het pgb wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank, het budget wordt dus niet op uw rekening gestort. Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank regelt de betalingen op basis van de zorgovereenkomsten die zijn afgesloten. U dient de facturen die u krijgt in via de post of via het online portaal bij de Sociale Verzekeringsbank. Zij betalen dan de zorginstelling of -verlener direct. Via het portaal heeft u een duidelijk overzicht wat de stand is van uw pgb.

Eigen bijdrage bij een Wlz-pgb

Bij de Wlz moet u een eigen bijdrage betalen. Dit geldt als u kiest voor ZiN, maar ook als u kiest voor een pgb. De eigen bijdrage kan niet vanuit het pgb worden betaald. Deze wordt berekend door het CAK op basis van eigen inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

Standby Zorg en Wlz-pgb

Als u kiest voor een Wlz-pgb kunt u zorg inkopen bij Standby Zorg. Wij nemen dan veel taken voor u uit handen, zoals:

  1. het opstellen van een zorgplan;
  2. het maken van de zorgovereenkomst;
  3. het samenstellen van een gespecialiseerd team van zorgverleners;
  4. het plannen van de zorg;
  5. zorgen voor vervanging bij ziekte of vakantie van de zorgverleners.

Daarnaast geven wij u advies over de zorg en de verschillende mogelijkheden. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Telefoon Roze

Thuiszorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Laat u terug bellen