Punten van terminale zorg

Als er een terminaal verklaring is afgegeven bij u of uw partner komt er veel op uw af, zoals het regelen van (thuis)zorg. Er zijn dan een aantal terminale zorg aandachtspunten die belangrijk zijn. Standby Zorg kijkt in deze terminale fase ook naar deze aandachtspunten, zodat de zorg goed op de cliënt afgestemd kan worden.

Terminale zorg is het laatste stukje van de palliatieve fase. Waar palliatieve zorg zich richt op welzijn en het leven, ligt de focus bij terminale zorg op het sterven. Iedere situatie, wensen en behoeftes zijn hierbij per persoon weer anders. Om te zorgen dat de terminale zorgvraag zo ultiem mogelijk kan worden ingezet, zijn er een aantal aandachtspuntenpunten voor terminale zorg die belangrijk zijn tijdens deze laatste fase. Om de kwaliteit van leven te kunnen bewaken wordt er onder andere gelet op: 

  • Comfort
  • Emotionele ondersteuning
  • Begeleiding

1. Snelheid en begeleiding

Een van de belangrijkste punten bij terminale zorg is snelheid. Vaak wil een cliënt die in het ziekenhuis ligt per direct naar huis om daar te overlijden. Dan duurt één dag lang, en is snelheid binnen terminale zorg van groot belang De nodige zorg kan vaak snel worden opgestart. Afhankelijk van de behoeftes en wensen van een cliënt, wordt er begeleiding naar het sterven ingezet. Hierbij kunt u denken aan begeleiding bij lichamelijke klachten zoals pijn, benauwdheid en misselijkheid, maar net zo belangrijk is het bieden van verlichting op psychologisch vlak. Veel voorkomende problemen bij de terminale fase zijn angst, depressie en ook verwardheid. Om de verlichting op beide vlakken zo goed mogelijk te kunnen inzetten, wordt er binnen Nederland door veel professionals binnen de zorg de richtlijnen binnen palliatieve zorg aangehouden van Pallialine. Hier staat informatie over verschillende klachten en hoe deze het beste verlicht kunnen worden.

Het verschilt per zorginstelling wat de mogelijkheden zijn qua zorg, snelheid en begeleiding. Het is daarom goed om op voorhand onderzoek te doen wat het beste past bij de wensen en behoeftes. Is er veel mantelzorg aanwezig die veel in eigen regie willen houden, dan is de zorgbehoefte minder groot dan iemand die graag meer zorg wenst. Voor meer informatie over snelheid en begeleiding in zorgland kunt u altijd contact opnemen met ons om te kijken wat uw mogelijkheden zijn.

2. Comfort en pijnbestrijding

Om de terminale fase met meer gerief te laten verlopen, ligt de focus tijdens de verzorging ook op comfort. De zorg is vaak niet meer gericht op stabilisatie of verbetering van de ziekte. Daarom ziet u tijdens deze fase meer aandacht voor kwaliteit van leven en ondersteuning. Bij comfort moet u niet denken aan een fijne jas of een warm huis in de winter, maar aan ‘comfortabel sterven’. Zo heeft onderzoek bewezen dat gesprekken voeren over levensvragen en de laatste fase helpt om vredig te sterven, met meer comfort en minder lijden. Dat is een van de redenen dat de meeste cliënten kiezen voor thuis sterven.

Een belangrijke taak bij terminale zorg is pijnbestrijding. Het ene ziektebeeld brengt meer pijn met zich mee dan anderen. Bij het behandelen van pijn wordt er vaak eerst gekeken naar de oorzaak van de pijn en of deze weggenomen of verzacht kan worden. In de meeste gevallen zal de pijnbestrijding het doel hebben om het dragelijker te maken.

  1. Zorgverleners kunnen pijnbestrijding op meerdere manieren toepassen. In het algemeen is medicatie de voornaamste oplossing. Naast medicatie worden er ook chirurgische operaties uitgevoerd, chemotherapie of fysiotherapie om pijn te kunnen verlichten.
  1. Bij het ziektebeeld kanker wordt er gewerkt met het zogeheten ‘analgetische ladder’, ook wel de pijnladder genoemd. Dit is een stappenplan ontwikkeld door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) om een handvat te bieden voor de aanpak van pijnbestrijding bij mensen met kanker.
Aandachtspunten terminale zorg

3. Emotionele en psychologische ondersteuning

De terminale fase is een emotionele periode, zowel voor de cliënt als de familie en verzorgenden. Je ziet dan ook vaak psychosociale (psychisch en sociaal) problemen ontstaan gedurende deze fase. Dit heeft vaak te maken met eigen gevoelens en gedachten, maar ook met de omgeving, andere mensen of instanties.

Bij het psychische aspect zijn angsten en depressieve gevoelens voorbeelden die zich tijdens deze fase op kunnen duiken. Deze spelen zich vooral in eigen hoofd. De sociale problemen hebben te maken met relaties met anderen. Familie, naasten of een partner waarvan de situatie vaak sterk veranderd in de laatste fase. Vaak wordt een partner aangewezen tot mantelverzorger, weten vrienden niet hoe ze met de ziekte van de persoon om moeten gaan of zelfs het regelen van de juiste zorg.

Tijdens de laatste fase is het dus belangrijk om de emotionele ondersteuning te bewaken. In gesprek blijven gaan over psychosociale aspecten of levensvragen behoort zich dan tot terminale zorg. Niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de naasten.

4. Communicatie

Communicatie is een belangrijk onderdeel binnen terminale zorg. Zorgverleners krijgen te maken met moeilijke vragen of onderwerpen die de cliënt graag wil bespreken. Er zijn een aantal onderwerpen die de aandacht verdienen, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van leven van de cliënt.

  • Cliënten zullen levensvragen hebben: heb ik goed geleefd? Wat heeft mijn leven nu nog voor zin? De zorgverlener heeft hier geen antwoord op, maar kan wel met de cliënt hierover praten. Dit wordt ook wel spirituele zorg genoemd. Een geestelijk zorgverlener kan hier de juiste begeleiding en ondersteuning in bieden. Er is ook een werkboek beschikbaar van Vilans met handvaten bij levensvragen voor helpenden en verzorgenden.
  • Open vragen blijven stellen en met aandacht naar de cliënt luisteren kan ook mentale ondersteuning bieden. Contact maken van mens tot mens en blijven praten met een luisterend oor. Het zorgt voor geruststelling en meer comfort tijdens deze moeilijke fase.

5. Zorgcoördinatie

Om de kwaliteit van de terminale zorg te bewaken, is coördinatie en continuïteit van belang. Zorgcoördinatie is het gezamenlijk organiseren en coördineren van de zorg om samenhang te creëren. Het op elkaar afstemmen van de zorg of behandelingen, door één discipline of meerdere betrokken zorginstellingen. Zorg coördineren rondom een cliënt in de terminale fase gaat over de samenwerking tussen de cliënt en zorgverlener, maar ook familie, naasten of mensen met andere disciplines. Dit zorgt ervoor dat de cliënt met de zorgvraag de juiste zorg door de juiste zorgverlener op het gewenste tijdstip en plek ontvangt.

Onder continuïteit wordt voortgang zonder onderbreking verstaan. In de terminale zorg betekent dit dat de zorg naadloos overgaat van de ene zorgverlener naar de andere. Maar continuïteit ziet u ook terug in de informatie over de cliënt, de behandeling en zorg van de cliënt.

Wat Standby Zorg kan betekenen

Standby Zorg is al ruim 20 jaar de specialist in terminale thuiszorg. Wij begrijpen hoe belangrijk deze aandachtspunten zijn in de laatste fase. Daarom kijken wij graag met u mee naar de mogelijkheden en helpen waar nodig is. Wij kunnen vaak de zorg al binnen 24 uur opstarten. En schakelen met betrokken partijen die er nodig zijn voor de desbetreffende zorgvraag. Wij kijken ook direct met u naar de financiering. Dit doen we op basis van eventuele indicaties en uw verzekering. Het kan zijn dat de financiering binnen die 24 uur nog niet helemaal is geregeld maar als er onderzoek is gedaan bij de verzekering en er akkoord is voor de overige kosten, dan komt het papier later als de cliënt thuis is. Want dat is onze prioriteit.

Telefoon Roze

Terminale zorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Laat u terug bellen