Lid cliëntenraad

Standby Zorg vindt het belangrijk om te luisteren naar hun cliënten, zeker als het gaat over de zorg. De cliënten en hun vertegenwoordigers weten immers het beste wat voor zorg zij nodig hebben. Zij weten daardoor ook het beste waar eventueel verandering of verbetering nodig is, om de zorg zo prettig mogelijk in te passen in hun leven. Goede zorg is immers geen kant en klaar product, maar moet worden afgestemd op de unieke zorgvraag van de cliënt.

De Cliëntenraad (3 leden) heeft als missie het opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Standby Zorg. De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten als onafhankelijke en zelfstandig medezeggenschapsorgaan en waakt over de kwaliteit van zorg en de dienstverlening. De Cliëntenraad wil dat de cliënt centraal staat in de medische zorg en zelf (of de vertegenwoordiger) regie en inspraak heeft in de verzorging. Dus samen beslissen als cliënt en zorgverlener.

Wat ga je doen?

 • Je leest beleidsstukken en vormt hierover een visie, met name vanuit het cliëntenperspectief.
 • Je kunt je inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen.
 • Je neemt een kritische, positieve en open houding aan.
 • Je hebt een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling.
 • Je bent in staat tactvol doch standvastig op te treden.

Wie ben jij?

 • Geïnteresseerd in de gezondheidszorg in het algemeen en in de patiëntenzorg van Standby Zorg in het bijzonder.
 • Beschikt over bestuurlijk inzicht.
 • Bekend met Standby Zorg als cliënt of familie.
 • Integer: kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Standby Zorg te behartigen.
 • Bereid om acht tot tien uur per maand te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken.
 • Beschikt over doorzettingsvermogen en over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Bereid om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap.
 • Woonachtig in de regio ’s-Hertogenbosch.


Bij interesse kun je contact opnemen met Wilma Keersemaker op telefoonnummer 06-53740282 of mailen naar clientenraad@standbyzorg.nl