Skillslab (handelingen) helpende 2+, 3IG en verpleegkundigen

Met de inzet van een voorbehouden handelingen (VBH)-carrousel kan een zorgprofessional bevoegd en bekwaam worden en blijven voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen. Het carrousel bestaat uit drie stappen: kennis verwerven, bekwamen in de handeling en toetsing om de bevoegdheid te verkrijgen. Waar eerder het bekwamen en bijhouden van de handelingen relatief veel tijd kostte, omdat alles separaat van elkaar plaatsvond, biedt de VBH-carrousel door de bundeling van theorie, oefenen en toetsen van meerdere voorbehouden handelingen een efficiënte manier van leren. Niveau: Verzorgende, Verzorgende IG en Verpleegkundigen. Wie voorbehouden handelingen uitvoert, moet dat deskundig en zorgvuldig doen. Ook moet diegene bekwaam zijn. Dat wil zeggen dat diegene voldoende kennis en vaardigheid heeft om de handeling uit te voeren. Anders ontstaan onverantwoorde risico's voor de gezondheid van de cliënt. Oefenen en toetsen van de voorbehouden handelingen BIG Carrousel. Handelingen die we gaan oefenen en toetsen zijn:

  • Stomazorg
  • Katheteriseren (man, vrouw en sp katheter)
  • Injecteren (IM, SC, Butterfly en Diabetes Mellitus)
  • Blaasspoelen
  • Neusmaagsonde (Voedingspomp)
  • Zuurstof

4 accreditatiepunten V&VN.

Praktische informatie

Tijd: 09:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Standby Zorg (Vughterweg 47, 5211 CK ‘s-Hertogenbosch)

Kosten: € 35,00 + € 1,00 servicekosten

Niveau: vanaf helpende 2+, 3IG en verpleegkundigen