Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is erop gericht om de kwaliteit van leven van cliënten en naasten te verbeteren. Het voorkomen en het verlichten van lijden staat voorop. Palliatieve zorg gaat verder dan alleen het geven van lichamelijke zorg. Er is ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele vragen die de cliënt en/of zijn naasten hebben. Menselijke aandacht, liefde en warmte zijn belangrijke pijlers voor goede palliatieve zorg. Vanwege de vergrijzing zal deze groep toenemen. Er wordt onder meer een toename verwacht van mensen met kanker, dementie en hartfalen. De overheid investeert flink in palliatieve zorg, om deze zorg op een hoger niveau te brengen. Het doel is dat cliënten in hun laatste levensfase de zorg en de ondersteuning krijgen die aansluiten op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij dat wensen.

Praktische informatie

Tijd: 13:00 uur tot 16:30 uur

Locatie: kantoor Standby Zorg (Vughterweg 47. 5211 CK ‘s-Hertogenbosch)

Kosten: € 17,50 + € 1,00 servicekosten

Niveau: alle niveaus