Cliëntenraad

Sinds 2019 heeft Standby Zorg een cliëntenraad, waarin cliënten of hun vertegenwoordiger mee kunnen praten en beslissen over zaken die hen aangaan. Zo monitort de Cliëntenraad het effect van het voorgenomen beleid op de zorg, bespreekt ze signalen of zaken die niet goed gaan en geeft daarover advies. De Cliëntenraad heeft als missie het opkomen voor de gemeenschappelijke belangrijk van de cliënten van Standby Zorg.

Maak kennis met...

Momenteel bestaat de Cliëntenraad uit Truus van den Broek-Godlieb en Wilma Keersemaker. Beide kwamen in aanraking met Standby doordat een dierbare van hen zorg nodig had. Om deze belangrijke, waardevolle taak goed uit te kunnen blijven voeren is de raad op zoek naar versterking in de vorm van een derde lid. Ben je net als Truus en Wilma iemand die wil meepraten, ideeën aandragen en een mening wil geven over alles wat de cliënten van Standby Zorg aangaat? Dan komen we graag met je in contact. 

Clientenraad

De cliëntenraad is er voor de cliënten. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies met als doel de zorg beter maken. 

Waarom een cliëntenraad?

Via de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is het verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Hierdoor hebben cliënten inspraak in het beleid van van Standby Zorg en over de zorg die zij leveren. Ook is in die wet vastgelegd waarover de organisatie de Cliëntenraad om advies moet vragen. Er is verschil tussen zaken waar alleen advies over wordt gevraagd en over zaken die een zwaarder advies krijgen. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Als er bij het zwaardere advies een verschil van mening is, kan de organisatie niet doorgaan met het beleid. Een Cliëntenraad gaat in alle gevallen uit van het effect dat het voorgenomen beleid heeft op de zorg voor de cliënten. Ook bespreekt de Cliëntenraad signalen die zij van de cliënten krijgt over zaken die soms niet goed gaan en kan daarover ook ongevraagd een advies aan Standby Zorg geven.

Wat staat de cliëntenraad voor?

De cliëntenraad heeft als missie het opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Standby Zorg. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten als onafhankelijke en zelfstandig medezeggenschapsorgaan en waakt over de kwaliteit van zorg en de dienstverlening. De cliëntenraad wil dat de cliënt centraal staat in de medische zorg en zelf (of de vertegenwoordiger) regie en inspraak heeft in de verzorging. Dus samen beslissen als cliënt en zorgverlener.

Wat kunt u doen?

De cliëntenraad kan meepraten over het bestuurlijk reilen en zeilen van Standby Zorg. Bijvoorbeeld over een verandering in de doelstelling, de begroting, de jaarrekening en zaken op het gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne. U kunt met de Cliëntenraad meedenken, ideeën doorgeven, opbouwende kritiek geven maar ook vragen stellen. Met uw hulp kunnen we samen bouwen aan een kwalitatief goede en flexibele zorg. En het is belangrijk dat wij weten wat er bij u leeft. Dus heeft u vragen, een advies of wilt u misschien lid worden, neem dan contact op met de Cliëntenraad. 

Telefoon Roze

Thuiszorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Laat u terug bellen