4 fasen van palliatieve zorg

De laatste levensfase is een emotionele, maar toch ook bijzondere fase. In deze fase wordt er palliatieve zorg geboden. Deze zorg richt zich niet meer op genezen, maar om het leven nog zo aangenaam mogelijk te houden. Deze palliatieve fase bestaat uit vier fasen: ziekgerichte palliatieve zorg, symptoomgerichte palliatieve zorg, palliatieve zorg in de stervensfase en nazorg. In dit artikel lichten wij deze vier fasen tijdens de palliatieve fase voor u uit.

Standby Zorg helpt u graag tijdens deze palliatieve fase. Wij zijn de specialist in palliatieve thuiszorg en richten de zorg in op basis van uw behoeftes. Lees meer over palliatieve thuiszorg bij Standby.

Start palliatieve fase

Het is soms lastig te bepalen wanneer de palliatieve fase start. Dit wordt vaak gedaan door de zogenaamde surprise question, waarbij de zorgverlener zich afvraagt of hij/zij verbaast is als de cliënt binnen een jaar komt te overlijden. Is het antwoord daarop 'nee' dan wordt dit gezien als de start van de palliatieve fase. Deze bestaat uit vier fasen: 

  • Ziekgerichte palliatieve zorg
  • Symptoomgerichte palliatieve zorg
  • Palliatieve zorg in de stervensfase
  • Nazorg

1. Ziekgerichte palliatieve zorg

Bij ziekgerichte palliatieve zorg wordt de ziekte behandeld voor het behoud van het leven of voor de verbetering van de kwaliteit van het leven. Ook kan het zijn dat er behandeld wordt met levensverlenging als doel. In de palliatieve zorg wordt er altijd gekeken naar de kwaliteit van het leven. Dit moet voor de cliënt dragelijk en wenselijk zijn.

2. Symptoomgerichte palliatieve zorg

Bij symptoomgerichte palliatieve zorg is het doel om de symptomen te verlichten en onder controle te houden. Er worden beslissingen gemaakt zoals het wel of niet toepassen van behandelingen, een reanimatiebesluit of wel of niet naar het ziekenhuis gaan. Deze tweede fase loopt vaak geleidelijk met de eerste fase. Bij beiden is het doel de kwaliteit van leven te bewaken.

3. Palliatieve zorg in de stervensfase

In deze derde fase van palliatieve zorg wordt er vooral gekeken naar het overlijden van de cliënt. Dit is vaak in de laatste dagen voordat de cliënt sterft. De zorgverlener begeleidt de cliënt en de naasten in deze fase. Zij zorgen dat de cliënt zo min mogelijk lijdt en comfortabel kan sterven. In deze laatste fase kan er gekozen worden om naar een hospice te gaan of om thuis te sterven.

Er zijn een aantal terminale fase symptomen die erop wijzen dat de cliënt zich bevindt in de stervensfase. Deze signalen verschillende per persoon en in volgorde:

  • Verminderde eetlust: de stervende heeft vaak geen of weinig zin in eten en drinken. Hierdoor neemt het gewicht snel af, met name in het gezicht.
  • Verandering in de ademhaling: de ademhaling kan onregelmatig worden of gaan stokken. Soms valt deze weg en komt weer op gang met een diepe zucht, dit wordt Cheyne-Stokes ademhaling genoemd.
  • Bloedsomloop neemt af: benen, voeten, armen, handen en de neus kunnen koud aanvoelen doordat het bloed zich meer terugtrekt naar de borst- en buikholte. Het gezicht krijgt dan ook een grauwe kleur.
  • Verandering in gedrag en bewustzijn: er zijn steeds minder momenten dat de cliënt wakker is. Hij of zij is steeds moeilijker te bereiken en krijgen niet meer alles mee. Zij blijven wel nog gevoelig voor geluid. Rust is daarom er belangrijk.

In de stervensfase wordt er vaak gekozen om te waken. Bij waken is er altijd iemand aanwezig bij de stervende. Rust is dan vaak erg belangrijk, dit kan door het licht te dimmen, rustgevende muziek te luisteren of door te bidden als de behoefte er is. Waken is vaak erg vermoeiend, lichamelijk maar ook emotioneel. Wissel het daarom regelmatig af.

4. Nazorg

Als de cliënt is overleden breekt er een moeilijke tijd aan voor de nabestaanden. De nazorg fase is daarom ook een erg belangrijke fase. In deze emotionele tijd is het goed om te blijven praten. Dit kan met familie en vrienden, maar er is ook professionele hulp beschikbaar

Standby Zorg en de palliatieve fase

Als er wordt gekozen om thuis te sterven dan staat Standby Zorg klaar om palliatieve zorg thuis te verlenen. In deze onbekende en emotionele fase kunnen onze zorgverleners de cliënten en naasten ondersteunen. Wij passen de zorg aan op de wensen en behoeftes van de cliënten en schakelen met alle betrokken partijen.

Veelgestelde vragen

Wie stelt de surprise question? chevron-down

De surprise question wordt gesteld door de zorgverlener. Dit kan de hoofdbehandelaar zijn of andere zorgverleners.

Hoelang duurt de palliatieve fase? chevron-down

De duur van de palliatieve fase is voor elk persoon verschillend. Dit kan dagen, weken maar ook soms meer dan een jaar duren.

Telefoon Roze

Palliatieve zorg nodig?

Bel ons gerust op 088 - 018 02 00 of laat uw gegevens achter zodat wij u terug bellen om de mogelijkheden van thuiszorg te bespreken.

Laat u terug bellen